Logo og bilder

Nasjonalbiblioteket har laget jubileets logo. 

Logoen kan gi ulike assosiasjoner, og begrunnelsen bak utformingen kan du lese under. Jubileets logo kan brukes av alle interesserte som ønsker å ha arrangement i jubileumsåret. Den finnes i en mørk og  lys versjon og i ulike størrelser.  Logoer og bilder kan lastes ned fra Sølvbergets Flickr-konto

Obstfelders signatur

Med utgangspunkt i Sigbjørn Obstfelders navnetrekk har vi benyttet o-en i hans etternavn til å danne en visuell ramme og et sentrum i logoen. O-en er behagelig for øyet å se på fordi den håndskrevne sirkelen balanserer mellom uregelmessighet og symmetri.

O-en som symbol

Som symbol kan o-en vekke assosiasjoner i ulike retninger. Den kan minne om et øye: øyet som ser i «Jeg ser» eller kanskje øyet i «Kan speilet tale». Videre fungerer øyet som en hentydning til Obstfelders påtakelige sanselighet, hans varhet for sanseinntrykk. Den ujevne utformingen av o-en kan òg minne om en buktende sti som knytter an til vandringsmotivet som er valgt som stikkord for jubileet. Og o-en som sirkel kan i sin tur gi assosiasjoner til bevegelse, evig bevegelse. Avhengig av hvem som ser, er sikkert assosiasjonene mange og rike utover det som her er nevnt.

Fargevalg

Fargen er valgt ut fra flere forekomster av blått i diktene hans: «graablaa skyer», «blygraa er dine øine», «i denne blaa hvælving».

 

 Obstfelder 150 år - logoer og bilder

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙