Obstfelderseminaret: Jeg

I samarbeid med Nasjonalbiblioteket inviterer vi til åpent seminar under Kapittel-festivalen fredag 16. september kl. 11.00-13.00.

En prests dagbok av Sigbjørn Obstfelder var en av de første, moderne jeg-romanene på norsk. Det fremmedgjorte jeget kjennetegner både denne og andre tekster av 150-årsjubilanten. Obstfelder-jubileet og Nasjonalbiblioteket går i dette seminaret sammen om å utforske det fiktive og biografiske jeget hos Obstfelder, og sporene etter forfatteren i skandinavisk samtidspoesi.

Sted: Kiellandrommet (2. etasje, Sølvberget), fredag 16.9, gratis.

11.00: Velkommen v/Marte-Kine Sandengen, utstillingsansvarlig ved Nasjonalbiblioteket

Ingrid
Ingrid Nielsen: «Min sjæl er solen.» Om sansning og overskridelse i En prests dagbog.                

Foredraget vil ta for seg Obstfelders lille, ufullendte og nesten oversette roman En prests dagbog. Presten begynner å skrive for å finne mening i egne grublerier, men han mister etter hvert kontrollen over skriften – og over seg selv. Prestens religiøse angst erstattes etter hvert av en overskridende natursansning, der grensene – mellom ordene, menneskene og tingene – er på vei mot å oppheves.Trond Haugen
Trond Haugen: Sansen for det moderne jeg. Sigbjørn Obstfelder 150 år.

På 1890-tallet hadde jeg-litteraturen sitt store gjennombrudd i Norden, og Obstfelder var en av dem som satte jeget i sentrum av sine tekster. Mange kritikere var avvisende til den nye subjektivismen, og i en anmeldelse av Knut Hamsuns Siesta formante Edvard Brandes forfatterne om å «holde deres Jeg udenfor deres Bøger». Foredraget tar utgangspunkt i Obstfelders svar til Brandes i essayet «Jeg-formen i litteraturen», og diskuterer hva som skjer med litteraturen når det moderne jeget melder sin ankomst i Europas kunstliv. I foredraget ser Trond Haugen nærmere på noen av de måtene det moderne jeget får litterært uttrykk i Obstfelders egenartete tekster, og hvordan det gjør ham til en av våre samtidige.    

11.50–12.00: Pause

12.00: Innlegg og avsluttende samtaleAndersen-Dan-Aleksander_author_full
Dan Aleksander Andersen: Arven etter Obstfelder og det fremmedgjorte jeget i skandinavisk samtidspoesi.

Avsluttende samtale med Dan Aleksander Andersen, Ingrid Nielsen og Trond Haugen. Samtaleleder er Trond Haugen.

 

 

 

 

 

Ingrid Nielsen er førsteamanuensis i nordisk litteratur, og arbeider ved Universitetet i Stavanger. Våren 2016 utga hun diktsamlingen Hemmelig, men aldri som en tyv.

Trond Haugen er forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket med doktorgrad i allmenn litteraturvitenskap. Haugen har vært kritiker for Klassekampen, Dagsavisen og Morgenbladet. Seneste bokutgivelse: Å bli en stemme. Nye studier i Camilla Colletts forfatterskap (red.) (2014). 

Dan Aleksander Andersen er forfatter og forlagsredaktør i Cappelen Damm. Våren 2016 ga han ut diktsamlingen Flaggtale.

 

Arrangør: Obstfelder 150 år, Nasjonalbiblioteket og Kapittel NB-logo-no-farge


Kapittellogo
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙