Klassikeren: I, Robot av Isaac Asimov

Isaac Asimovs novellesamling fra 1950 var blant de første som stilte robotene i et positivt lys.

Der robotene bar med seg undergang og fordervelse i den tidlige science fiction-litteraturen, har I, Robot en mer leken og filosofisk tilnærming. Alt i alt er robotene en god kraft i Asimovs verden, og det er i I, Robot at han formulerer robotikkens tre lover:

  1. En robot tillates ikke å skade et menneske eller passivt la et menneske komme til skade.

  2. En robot må følge ordre gitt av mennesker bortsett fra når slike ordre kommer i konflikt med første lov.

  3. En robot må verne om sin egen eksistens såfremt slikt vern ikke kommer i konflikt med første og andre lov.

Med I, Robot viste Isaac Asimov at framtiden og robotene var spennende, ikke bare noe skummelt. Selve ordet robot kommer forresten fra tsjekkisk, og ble formulert av Karel Čapek i boka Salamanderkrigen - hør episoden om den klassikeren også. Lån bøker av Isaac Asimov på Sølvberget.

Sølvberget · Klassikeren: I, Robot av Isaac Asimov

Klassikeren - sesong 3:

Sølvberget · Klassikeren - sesong 3

Klassikeren - sesong 2:

Sølvberget · Klassikeren - sesong 2

Klassikeren - sesong 1:

Sølvberget · Klassikeren - sesong 1

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙