Hva leter du etter?
Slaget ved Svolder tegnet av Halfdan Egedius

Lag denne filmen!

Det er et mysterium at ingen har laget filmen om Olav Tryggvason.

Hvilke norske filmer vil folk se? Gode sjangerfilmer (Kaptein Sabeltann, Børning), men mest av alt bredt anlagte epos om historiske norske helter (Max Manus, Thor Heyerdahl).

Russland - England - Norge

Historien om Olav Tryggvason (ca. 963-1000) er en filmskapers drøm. Livet hans var så spekket med hollywoodske vendinger at det nesten hopper opp på lerretet av seg selv. Jeg skulle lest noe helt annet, men tok biografien om kongen med meg en ettermiddag fra biblioteket og ble sittende sent og tidlig med den det neste døgnet.

Kildene forteller at Tryggvason flyktet til Holmgard (dagens Novgorod) i Russland som barn. Det skjedde fordi familien ble forfulgt i Norge (Olav var sønn av en småkonge), og på veien skal Olav ha blitt tatt som trell. Som ungdom reiste han ut fra Russland med en vikingflåte som plyndret og herjet vilt i landene rundt Nordsjøbassenget. Fullastet med engelsk sølv satte han kursen mot fødelandet Norge igjen. Som oldebarn av Harald Hårfagre krevde Tryggvason kongekronen, og kjøpte seg vennskap hos norske stormenn for å klare det. Sølv, flaks og våpenmakt gjorde Tryggvason til konge, og han styrte Norge med hard hånd i fem turbulente år.

Kongen bygde landets første kirke på Moster i Hordaland og regnes som grunnleggeren av Trondheim by (hvor han står på sokkel midt i sentrum). Tryggvason var selvsagt også innblandet i en mengde romantiske og maktpolitiske intriger som det tar for lang tid å utbrodere her. På toppen av dette døde han i et myteomspunnet sjøslag på et sted som ingen helt vet hvor er (Svolder).

Helt på Island

Hvor mye av de overleverte historiene om kongen stemmer? Allerede i samtiden var navnet hans så stort at det er vanskelig 1000 år senere å skille fiksjon fra fakta. Halvor Tjønns bok om Olav Tryggvason gir plass til både kildekritikk og dramatikk. I sin bok om sagakongen viser Halvor Tjønn hvordan de ulike historieskriverne hadde sin agenda når de skrev Tryggvasons historie. Islandske fortellere var grenseløse i sin beundring (fordi han kristnet landet).

Tjønn viser også hvordan bibelske motiver er en del av Tryggvason-mytene, med hovedpersonen selv som en slags Johannes Døperen før Olav den Hellige kom 20 år senere og fullførte kristningen i Norge som navnebroren hadde påbegynt. På 1800-tallet hentet nasjonsbyggerne fram Tryggvason igjen, som symbol på norsk selvstendighet og handlekraft.

Lag denne filmen, kjære norske filmbransje. Hent Olav Tryggvason ned fra sokkelen og lag et sverdsvingende, paneuropeisk storverk om mannen og myten.

Jeg garanterer besøkstall i Max Manus-klassen.

Flere norske middelalderkonger

Olav Tryggvason (968-1000). Oppvokst i Russland, omreisende tilværelse før han ble norsk konge. Falt i slaget ved Svolder, som forskerne fortsatt strever med å plassere geografisk. Han er mest kjent for det veldige krigsskipet Ormen Lange. Prøvde å kristne landet, med blandet hell. Står på sokkel midt i Trondheim sentrum og regnes som grunnlegger av Trondheim.

Olav den Hellige (995-1030). Oppvokst på Ringerike, seilte i viking som ungdom og var i flere år leiesoldat på kontinentet. Falt i slaget på Stiklestad, hvor Olavs styrker møtte en stor bondehær. Ble til Olav den Hellige etter sin død, og Nidarosdomen er bygd på stedet hvor Olavs lik ble gravd ned etter slaget i 1030. Halvbror til Harald Hardråde, som senere ble konge.

Magnus den gode (1024-1047). Sønn av Olav den hellige, og ble hentet til Norge fra Russland for å bli konge. Døde 23 år gammel under en flåteekspedisjon til Danmark, enten av sykdom eller fordi han falt i vannet fra et skip. Ble konge i Danmark og Norge, og var på spranget til å et angrep mot England da han brått døde. Nevø til Harald Hardråde, som etterfulgte ham som konge.

Harald Hardråde (1015-66). Bror til Olav den Hellige. Deltok i slaget ved Stiklestad, flyktet deretter utenlands. Falt i slaget ved Stamford Bridge i England. Prøvde å invadere England i 1066. Sentral i oppbyggingen av Oslo som by. Var i flere år leiesoldat for den bysantinske keiseren før han dro til Norge for å bli konge.

Olav Kyrre (1050-1093). Sønn av Harald Hardråde, som invaderte England i 1066 - hvor Hardråde døde av sykdom. Var med til England og invasjonsforsøket i 1066, men deltok ikke i selve kamphandlingene. Fikk tilnavnet Kyrre (den fredelige) fordi Norge ikke førte kriger under hans styre. Sterkt religiøs, og trolig den første lesekyndige norske kongen.

Magnus Berrføtt (1073-1103). Sønn av Olav Kyrre, med betydelig mer krigerske instinkter. Falt i kamp i Ulster, Irland. Siste norske konge som døde i strid utenlands. Regnes ofte som den siste vikingkongen, og hadde imperialistiske ambisjoner både vestover (de britiske øyene og Irland) og i Sverige. Fortsatte samtidig moderniseringen av Norge.

Sigurd Jorsalfare (1090-1130). Sønn av kong Magnus Berrføtt. Døde av sykdom. Fikk tilnavnet Jorsalfare fordi han dro på korstog/pilegrimsferd til Jerusalem, hvor han også var innom Portugal og Istanbul. Opprettet Stavanger bispedømme. Etter kongens plutselige død i 1130 brøt det ut en langvarig borgerkrig i Norge.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙