Klassikeren: Tom Sawyer av Mark Twain

Tom Sawyer er en av de store oppvekstskildringene i amerikansk litteratur.

Den forteller historien om hovedpersonens unge år i 1840-tallets USA, og er delvis basert på forfatterens eget barndomsliv i Hannibal, Missouri.

Tom Sawyer kan minne om Emil fra Lønneberget. Begge er fulle av påfunn og godt humør, og havner i trøbbel på grunn av ideene sine. Selv om Tom Sawyer havner i større vansker enn Emil, er begge bøkene hyllester til barndommen.

En annen sentral person i boka er Huckleberry Finn. I oppfølgeren er det Finn som har hovedrollen og forteller historien, og Huckleberry Finn regnes som et av hovedverkene i amerikansk litteratur.

Sølvberget · Klassikeren: Tom Sawyer av Mark Twain

Klassikeren - sesong 3:

Sølvberget · Klassikeren - sesong 3

Klassikeren - sesong 2:

Sølvberget · Klassikeren - sesong 2

Klassikeren - sesong 1:

Sølvberget · Klassikeren - sesong 1

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙