Lyden av Afghanistan

Glem Taliban og oppdag musikken fra Afghanistan.

Afghanistan har en rik og mangfoldig musikkhistorie både når det gjelder klassisk tradisjonell musikk og religiøs musikk. I dag er det igjen vanskelig både å utøve musikk og å få hørt musikk. Afghanistan som er et av de mest krigsherjede landene i verden er igjen dominert av Taliban som tolker sharialovene på sin egen rigide måte. Musikken lider på samme måte som det Afghanske folket.

Det er ikke mange som reiser til Afghanistan nå, men via musikken kan vi lukke øynene og tenke oss et Afghanistan der musikken igjen kan høres.

Det afghanske folket har hentet musikalsk inspirasjon fra både Pakistan, India og Iran. Den klassiske Afghanske musikken kan minne om Indiske gasel og raga der de bruker samme harmonier og skalaer som fra hindustanimusikken, men den afghanske ragaen betoner mer rytme og slagverkinstrumenter enn den indiske.

En av de store legendene i Afghanistan er sangeren Rahim Bakhsh.

Afghanistans nasjonalinstrument er strenginstrumentet Rubab, et luttlignende instrument som er kjent som «løven av instrumenter» i Afghanistan.

Den langhalsede lutten Dambura er også et populært instrument, spesielt i Nord-Afghanistan.

A cappella (sang uten akkompagnement av instrumenter) regnes ikke som musikk og er derfor enklere å akseptere og er vanlig i religiøse sammenhenger. Religiøs vokalmusikk blir også akkompagnert av tabla og pumpeorgel.

BBC-filmen Breaking the silence: music in Afghanistan kan du låne som DVD på biblioteket:

I Norge har vi hazaramusikeren Hamid Sakhizada som måtte flykte fra Afghanistan da han ble truet på livet fordi han forsøkte å bevare sin tradisjonelle kultur.

Han kom som gjestemusiker til musikkfribyen Harstad i 2016.

Utsett reisen til Afghanistan og hør på disse platene og spillelistene

I 1971 ventet vi kanskje utålmodig på mannen fra Afghanistan mens vi hørte på Curtiss Maldoon

I 2015 sang James Taylor "Far Afghanistan" en sang om krigens Afghanistan.

"But nothing will prepare you for the far Afghanistan
You can listen to their stories and pick up what you can
You listen to their stories maybe read a book or two
Until they send you out there, man you haven't got a clue"

Ahmad Zahir var Afghanerenes egen Elvis. Zahir var en frittalende sanger som spilte inn over 30 album i løpet av en kort karriere som varte i underkant av ti år.

Elaha Soroor er en av de sterkeste stemmene i dagens afghanske musikk. Platen «Songs Of Our Mothers» er hennes versjon av afghansk folkemusikk som er filtrert gjennom alt fra spirituell jazz og dub til indisk klassisk musikk og elektronikk.

En Afghansk coctail av gammel og ny musikk:

Tradisjonell musikk fra Afghanistan:

Musikk på CD som du kan reservere fra Musikkbiblioteket på Sølvberget: Afghanistan CD

Les mer om Afghanistan

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙