Hva leter du etter?
Fingre som skriver på pc. Foto: Wikimedia Commons.

Er den norske skolen blitt en vitnemålsfabrikk?

Norske elever får bedre og bedre karakterer. Så hvorfor jubler ikke forfatter Andreas Outzen?

Fordi han mener karakterforbedringen ikke betyr at elevene blir flinkere og flinkere år for år. At karakterene aldri har vært bedre enn under korona-årene, er ikke til å tro. Hvis elevene aldri har vært flinkere enn under hjemmeskolen, hva skal de med klasseromsundervisning?

Boka Vitnemålsfabrikken er et tungtlastet oppgjør med norsk skole.

Måling mer enn læring

Andreas Outzen har bakgrunn som lærer og tillitsvalgt, og går grundig til verks i sin gjennomgang av hvorfor karakterene blir stadig bedre. Hans hovedpoeng er at skolen i alle ledd er for opptatt av det som måles, mer enn hva elevene faktisk lærer.

Og når skolen bygges opp på den måten, formes elevene deretter. De blir "stadig mer resultatorienterte og stadig mindre læringsorienterte", ifølge forfatteren. De vil vite nøyaktig hva de vil bli testet i. Alt som ikke er relevant for vurderingssituasjoner (det som vi kalte "prøver" i gamle dager), ser de bort fra.

New public management-kritikk

Kritikere av new public management får mange liter vann på mølla av å lese Vitnemålsfabrikken.

Å tro at en skole skal "levere" bedre og bedre karakterer år for år akkurat som en bedrift skal øke overskuddet, er urealistisk, mener Outzen. Forfatteren trekker leseren gjennom norsk skoledebatt fra det såkalte Pisa-sjokket i 2001 til dagens virkelighet.

Alt var bedre før?

Alle har en mening om skolen, for alle har vært elever og alle kjenner noen som går på skolen i dag. Forfatteren trekker leseren gjennom norsk skoledebatt fra det såkalte Pisa-sjokket i 2001 til dagens virkelighet.

Boka hadde blitt enda bedre hvis den hadde tatt oss med helt inn i klasserommet. Hvordan opplever den enkelte lærer den virkeligheten som Outzen beskriver? Boka har noen eksempler, men kunne godt hatt flere.

Samtidig savner jeg litt nyansering: Selv om det ikke var like mye oppmerksomhet rundt skolemålinger før Pisa-sjokket i 2001, var nok også den tidens elever mest opptatt av karakterene og ikke så mye av læringen.

Jeg vet i alle fall om én sånn elev.

Lån på Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙