Hva leter du etter?
Portrett av Christofer Columbus

Lån bøker om USA del 4: Columbus

Verdenshistorien har sine dager som påvirker hele historiens gang. Som for eksempel 12. oktober 1492.

Denne dagen skjedde den ene hendelsen som forandret hele det amerikanske kontinentets historie: Italieneren Kristoffer Columbus (Cristoforo Colombo på italiensk, Cristóbal Colón på spansk) seilte i land på en av Bahamas-øyene, og tok kjapt landområdene i besittelse under det castillianske flagget.

De fredelige Arawak-indianerne som bodde på øyene ble kjapt utryddet – de ble tatt som slaver, eller drept, eller døde av sykdommer de aldri hadde blitt utsatte for og ikke var immune mot. Innen 1500-tallet var omme var det ingen spor igjen av arawakene på Bahamas-øyene eller noen av de karibiske øyene. Men du finner fortsatt arawaker på nordkysten av det kontinentale Sør-Amerika.

Det har blitt skrevet (og laget filmer) om Columbus. Se anbefalingslisten under artikkelen. Han satte startskuddet for en omfattende europeisk kolonisering av det amerikanske kontinentet, hvor det i første omgang var Spania som ledet an.

Spanjolene konsentrerte seg om Sør- og Mellom-Amerika, hvor spansk tales i de fleste land. Men de strakk seg også langt opp i det som i dag er USA. Brasil ble kolonisert av portugiserne, og er det eneste landet hvor portugisisk er offisielt språk. Hele dette området kalles Latin-Amerika. 

Columbus satte som sagt startskuddet for en omfattende kolonisering av hele kontinentet som fortsatte helt frem mot 1900-tallet. Og hvor den amerikanske urbefolkningen ble utsatte for grusomme menneskerettighetsbrudd som på mange måter fortsetter den dag i dag, på hele kontinentet.

I neste artikkel ser vi på koloniseringen av Nord-Amerika.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙