Eliana Hercz

Eliana Hercz (f. 1995) kommer fra Oslo. De siste årene har hun vært engasjert i brobyggings- og dialogarbeid i skolen gjennom prosjektet Jødiske veivisere og som prosjektkoordinator for Dialogpilotene. Der har hun jobbet med temaer som identitet, fordommer, utenforskap, rasisme og antisemittisme. Hun er med i Ungdommens ytringsfrihetsråd, etablert av Norsk Pen og Fritt Ord i 2020. Rådet består av 16 unge deltakere og ledes av forfatter og samfunnsdebattant Nancy Herz. Målet er å ta tempen på ytringsfriheten til unge og unge voksne i Norge i dag, og komme med forslag til tiltak.
An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙