Hva leter du etter?

Formål med Obstfelder 150 år

Gjennom 2016 vil Sølvberget invitere til nye møter med Obstfelder. 

Obstfelder og byens litteraturarv

Obstfelders forfatterskap utgjør en viktig del av Stavanger og Rogalands litteraturarv, samtidig som det er lite ved Obstfelders diktning som tilsier at han er en forfatter fra Stavanger. Tekstene hans eksisterer i naturen, i menneskesinnet og i våre stadig tilbakevendende refleksjoner over de store spørsmålene i livet. Det gjør han interessant og aktuell både i et regionalt og nasjonalt perspektiv. Ved å se Obstfelders tekster i lys av det som gjenspeiler vår samtid, kan det universelle og evige i hans diktning belyses.

Sølvberget og litteraturbyen Stavanger

Med markeringen av Obstfelders 150 år vil Sølvberget gi publikum ny kunnskap om forfatterens liv og øke interessen rundt større deler av hans forfatterskap. Ifølge Lov om folkebibliotek skal folkebibliotekene ”ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet”. Obstfelder 150 år vil i samarbeid med Kapittel bidra til å utvikle Stavanger som litteraturby og Sølvberget som et sted for litterære opplevelser som utfordrer, engasjerer, berører og inspirerer.

Hva vil vi oppnå med et jubileumsår?

Gjennom arrangement og prosjekt både regionalt og nasjonalt i samarbeid med forfattere, musikere, kunstnere og fagpersoner skal Obstfelders litteratur formidles til nye generasjoner. Publikum vil få muligheten til å oppdage og oppleve kjente og ukjente sider ved mennesket Sigbjørn Obstfelder, og ta del i Obstfelders tekstunivers på ulike måter. Samtidig vil det være naturlig å se Obstfelders tekster i sammenheng med samtidslitteraturen.

Det er en overordnet målsetting å formidle flere av Obstfelders verk og hans biografi til både barn, unge, voksne og eldre. Stavanger og Sølvberget har også et stort internasjonalt publikum, og det vil være aktuelt å ha enkelte arrangement på engelsk.

Innganger til Obstfelder 150 år

Obstfelder og litteraturhistorien

Obstfelder 150 år vil formidle kunnskap om hvor Obstfelders forfatterskap i litteraturhistorien. Det handler både om den symbolistiske tradisjonen han skriver seg inn i, den påvirkningen han kommer til å ha blant annet innen den poetiske modernismen i Norden og videre for norsk modernisme.

Obstfelders univers

Vi vil invitere publikum til en vandring inn i Obstfelders verden og hans forfatterskap. Gjennom litteratur, scene, kunst, musikk og natur skal Obstfelders tekster settes inn i en ny kontekst, og slik nå ut til både et etablert og et nytt publikum.

Fra bakersønn til Nordens første modernist

Obstfelder 150 år vil fortelle historien om hvem Obstfelder var. Bak den lange pannen, det stirrende blikket og den staselige barten skjuler det seg sterke fortellinger fra barndom, ungdomstid og som etablert forfatter.

Den poetiske tradisjonen og samtidslitteratur

Et jubileum for en forfatter som særlig er kjent for sin poetiske nerve, gjør at det blir naturlig å gi poesi og poesiformidling større plass. Stavanger bibliotek har en stor poesisamling og det vil være naturlig å løfte fram poeter både fra regionen og landet for øvrig.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙