Grete Kvinnesland

Grete Kvinnesland er sivilarkitekt og prosjektsjef i Stavanger Utvikling, et kommunalt eiendomsselskap med ansvar for å gjennomføre kommunens boligpolitikk. Grete Kvinnesland har vært engasjert i by- og boligutvikling som ansatt arkitekt i Stavanger kommune siden tidlig 90-tall.
An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙