Hva leter du etter?

Hva er al-Qaida?

Vi har et prosjekt om al-Qaida. Kan dere hjelpe oss med å finne informasjon om al-Qaida, hva det er? Les svaret fra Nord-sør-biblioteket.

Krigen mot Sovjet i Afghanistan

Al-Qaida, som betyr basen, er opprinnelig en organisasjon eller et nettverk som vokste fram av motstandskrigen (Jihad) mot Sovjet i Afghanistan på 1980-tallet. Organisasjonen var nært knyttet til Osama Bin-laden sitt lederskap. Det opererte flere slike grupper i Afghanistan, og de ble støttet med våpen og penger av særlig USA og Pakistan i kampen mot Sovjetunionen.

Global Jihad og terrorisme

Etter krigen i Afghanistan ble global Jihad og terrorisme en sentral del i organisasjonens strategi og virksomhet, og USA ble den nye fienden. De stod bak flere større terroraksjoner på 90-tallet. Nettverket ble spesielt beryktet etter angrepet i USA på World Trade Center og Pentagon 11/9 2001, hvor ca. 3000 mennesker ble drept.

Krigen mot terror

Dette angrepet førte til USA sin "krig mot terror". Al-Qaida sitt lederskap i Afghanistan var et viktig mål, og etter en lang jakt lyktes det for USA å ta livet av Bin-Laden 1. mai 2011.

Det er veldig vanskelig å si hvordan det står til med omfanget og de organisatoriske evnen til nettverket i dag. De må være sterkt hemmet når det sentrale lederskapet må konstant være i skjul, og knapt har mulighet til å kommunisere med omverden.

Et nettverk eller begrep

Al-Qaida er kanskje like mye blitt et globalt begrep som en organisasjon, det snakkes gjerne om såkalte celler med en gruppe terrorister i flere land som har et uformelt nettverk. I hvor stor grad de har kontakt med hverandre og en sentral ledelse er ganske uklart. Det har dukket opp flere regionale organisasjoner som er gjerne sier de er tilknyttet til eller opererer under navnet Al-Qaida. Det er ofte mer et uttrykk for at de er tilsluttet en ideologi og strategi enn det å være medlem i en organisasjon. Se også artikkelen her holder Al-Qaida til i dag (Aftenposten 06.08.2013). Noen slike organisasjoner har brutt med Al-Qaida lerderskapet, og vært i konflikt med andre Al-Qaida støttede grupper. Slik som ISIS i Syria og Irak.

Mye omkring organisasjonen er myteomspunnet, som et resultat av retorikk og propaganda fra både organisasjonen selv, USA og vestlig etterretningstjeneste. Samtidig er mye av forskningen og mediereportasjer basert på opplysninger fra slike kilder.

At al-Qaida var det første som dukket opp i hodene til eksperter, mediekommentatorer og de fleste andre etter bomben i Oslo 22 juli, illustrerer hvor sentralt al-Qaida var blitt som et begrep knyttet til terror. På tross av at islamister stod bak bare 5 av 940 gjennomførte eller planlagte terroraksjoner i Vest-Europa i årene før 22. juli 2011, og de få terroraksjonene som er gjennomført i Norge i nyere tid også var utført av høyreekstreme.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙