Hva leter du etter?
Grønt er mer likestilling, rødt mindre likestilling: CC

Hvilke land i verden har mest og minst likestilling?

Finnes det en internasjonal tabell for likestilling mellom kvinner og menn? Hvilke land har mest og minst kjønnsdiskriminering?

FN: Indeks for ulikhet mellom kjønnene

Et mål for likestilling mellom kjønnene i verden er FNs Gender inequality indexI følge indeksen til FN var Sveits landet med mest likestilling i verden i 2019, med Danmark som nummer 2. Norge ligger på en 6. plass. Yemen skal være landet med minst likestilling i verden, mens det er hakket bedre stilt i Papua New Guinea og Tsjad. Det kan være svært vanskelig å lage statistiske beregninger på tvers av land, og de har ikke et tall for alle land på grunn av manglende kilder for statistikk. (Les om utfordringer når det gjelder internasjonale data for urbanisering på denne siden.)

Denne indeksen er en del av UNDP sin årlige Human Development Report. Gender Inequality Index er et forsøk på å lage et mål for ulikhet mellom kjønnene. Indeksen er basert på 5 kriterier, knyttet til henholdsvis mødredødelighet, fødsler før fylt 20, andel plasser i parlamentet (Rwanda har flest kvinner) og utdannelse og deltagelse i arbeidslivet i forhold til menn.

Verdens økonomiske forum: Global kjønnsulikhet rapport

Et annet forsøk på lage et skjema eller en liste over forskjellene mellom kvinner og menn er Verdens økonomiske forums Global Gender Gap Report. Ifølge rapporten for 2021 er Island det mest likestilte landet i verden, Norge er på en tredjeplass bak Finland. Afghanistan er i denne rapporten plassert nederst på listen, bak Jemen, Irak, Pakistan og Syria. De to ulike rapportene kan gi svært ulike resultater for landene.

Flere lister for likestilling

Likestilling mellom kjønnene er aktuelt på svært mange områder; arbeidsliv, utdanning, politikk, familie, samfunn, juridisk. Det blir selvfølgelig svært vanskelig å lage en samlet rangering som kan sammenlignes på tvers av land. På Verdensbanken sin nettside finner du mål og statistikk for likestilling mellom kvinner og menn på ulike områder.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙