Morten Hammerborg

Morten Hammerborg er professor i historie ved Høgskulen på Vestlandet. Han har siden 2017 hatt sin egen spalte i Bergensavisen: «Ka e det med Bergen». Han har blant annet skrevet Byen som gikk i land: Haugesund bys historie etter 1950», og historien om Haukeland sykehus, «Veien til Haukeland» (med Teemu Ryymin). Han er dessuten bergenser. 
An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙