Norsk litteratur 1866-2016

Med et forfatterjubileum på programmet er det på tide på å børste støv av klassikerne i norsk litteratur og friske opp litteraturkunnskapene.

Vi har fordelt 150 år med litteraturhistorie til kjente litteraturvitere. De vil se nærmere på hvordan litteraturen utvikler seg gjennom lesninger av ett eller flere verk eller forfatterskap. Alle foredragene er lagt til utvalgte lørdager kl. 12 på Møteplassen i 1. etasje og er gratis. Samtidig vil også Sølvbergets formidlere lese utvalgte romaner knyttet til de ulike periodene og foredragene. Les mer om det i denne artikkelen.

Foredragene er fordelt over våren og høsten 2016:

Lørdag 30. januar: Norsk litteratur 1866-1886 med Erik Bjerck Hagen

1866-1886 er tiårene for en rekke store navn. Bjerck Hagen vil diskutere begrepene romantikk og realisme med særlig vekt på periodens to store forfattere, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson, men med sideblikk til Camilla Collett, Arne Garborg, Alexander L. Kielland og den danske kritikeren Georg Brandes. 

Lørdag 5. mars: Norsk litteratur 1886-1906 med Jørgen Haugan

Vi har kommet til tiårene 1886-1906 i norsk litteratur, og Jørgen Haugan, dr. philos fra Københavns Universitet, vil se nærmere på toppmøtet mellom Hamsun og Ibsen som fant sted i 1891. Da turnerte Hamsun med foredrag om «det ubevidste Sjæleliv» og utfordret den type psykologi Ibsen og Freud stod for. Dette innledet nyromantikken, en periode som ga rom for fantasien og drømmen, og som Sigbjørn Obstfelders forfatterskap kan leses inn i.

Lørdag 16. april: Norsk litteratur 1906-1926 med Grethe Fatima Syéd

Grethe Fatima Syéd, litteraturforsker med Olav Duun som spesialfelt, loser oss gjennom begynnelsen av 1900-tallet. Dette var tiårene for store fortellere som Sigrid Undset, Kristofer Uppdal, Knut Hamsun og Johan Falkberget. Syéd vil ta for seg denne perioden med vekt på Olav Duuns forfatterskap.

Lørdag 21. mai: Norsk litteratur 1926-1946 med Janneken Øverland

Vårens siste litteraturlørdag handler om perioden 1926-1946. Janneken Øverland, litteraturhistoriker og tidligere redaktør i Gyldendal, forteller om mellomkrigstid og brytningstid i norsk litteratur. Inger Hagerup, Tarjei Vesaas, Cora Sandel, Nordahl Grieg og Halldis Moren Vesaas hører til navnene som i disse tiårene skriver seg inn i norske hjerter.

Lørdag 3. september: Norsk litteratur 1946-1966

Vi fortsetter våre 150 år med litterær støvbørsting, og høstens første foredragsholder er litteraturprofessor Per Thomas Andersen fra Universitetet i Oslo. Han gir et riss av norsk litteratur i etterkrigstida, og ser også nærmere på tiårene 1946-1966. 

Lørdag 1. oktober: Norsk litteratur 1966-1986

Liv Bliksrud, litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, forteller om tiårene 1966-1986 i norsk litteratur. Økende velstand, ungdomsopprør, frigjøring og sosiale endringer kjennetegnet samfunnet, og kom også til å sette sitt preg på det litterære landskapet. 

Lørdag 5. november: Norsk litteratur 1986-2006

Innover, utover. Menneskelig eksistens og verdens forandring. Litteraturkritiker og hovedanmelder i Klassekampen, Tom Egil Hverven, ser nærmere på tiårene 1986-2006 i norsk litteratur, og det blir møter med forfattere som Liv Køltzow, Dag Solstad, Kjartan Fløgstad, Vigdis Hjorth og Øyvind Rimbereid. 

Foto hentet fra SNL: "Norges litteraturhistorie" (https://snl.no/Norges_litteraturhistorie). Karikatur fra Tyrihans i anledning Bjørnsons artikkel Den moderne norske Literatur fra 1896, hvor han karakteriserte hele den norske «dikterflåten». Tegningen viser 1800-tallets ledende diktere med Henrik Wergeland alene i forgrunnen. Bak ham fra venstre: Hans Kinck, Amalie Skram, Camilla Collett, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg, Alexander Kielland og Jonas Lie. 

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙