En bibliotekar rydder på plass bøker

Ordensregler

Sølvbergets ordensregler gjelder for alle bibliotek i Stavanger kommune; Sølvberget bibliotek og kulturhus, Madla bibliotek, Finnøy bibliotek og Rennesøy bibliotek.

I forbindelse med kommunesammenslåingen mellom Stavanger, Rennesøy og Finnøy er det utarbeidet felles utlånsreglement.

Vurdering

Det er ordensreglementet ved Sølvberget som er lagt til grunn for ordensreglene for alle bibliotekene. Ordensreglene skal gjøres kjent for publikum. Utkast til nytt reglement har vært til høring på Finnøy og Rennesøy, og fagforeningene er orientert. Det er Bibliotek- og kulturhussjefen som har fullmakt til å bortvise enkeltpersoner på bakgrunn av brudd på ordensreglementet.

Ordensreglement

Sølvberget, Rennesøy, Madla og Finnøy er sentrale møteplasser åpne for publikum. Vi forventer at alle som besøker våre institusjoner tar hensyn til andre besøkende og til ansatte.

 • Medbrakt mat og drikke er bare tillatt, dersom det ikke er til sjenanse for andre brukere på huset.
 • Rydd etter deg og vennligst kast søppelet i oppsatte søppelkasser.
 • Barn under 10 år må være sammen med voksne.
 • Førerhund er tillatt på Sølvberget. Andre dyr har ikke adgang. Sykler, rullebrett, rulleskøyter og lignende er ikke tillatt.
 • Bruk av mobiltelefoner eller PC med høy lyd bør legges til områder der det ikke er til sjenanse for andre.
 • Bortvisning vil skje i følgende tilfeller:
  • a) Synlig rusede personer, eller personer som bruker rusmidler i lokalene.
  • b) Personer som er til sjenanse pga. bråk, eller opptrer aggressivt eller truende mot personalet eller andre besøkende.
  • c) Personer som blir tatt i å bedrive hærverk eller annen kriminell virksomhet.
 • Bortvisning gjelder midlertidig i den aktuelle situasjonen. Grove og gjentatte brudd på ordensreglene kan medføre utvisning i minst en måned og eventuelt også politianmeldelse.

«Ordensreglementet gjelder for alle filialene til Sølvberget i hele Stavanger kommune, Finnøy og Rennesøy inkludert.» I tillegg gjelder "Politivedtekt for Stavanger kommune".

Vedtatt på styremøte for Sølvberget KF 12.12.2019

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙