Undervisningsopplegg med filmer

Jeg ser etter undervisningsfilmer om bærekraft og medborgerskap, som gjerne kan brukes til hjemmeundervisning?

På Global skole er det en rekke undervisningsopplegg om global utvikling. Her er det opplegg om menneskerettigheter, bærekraft, miljø og klima, fattigdom og konflikter. Noen av oppleggene inneholder også filmer, nedenfor er et utvalg.

Mission impact

Forum for utvikling og miljø står bak en filmserie om tre ungdommer som har fått i oppdrag å ta opp kampen mot miljøkrise, våpenhandel og skatteparadiser. Ifølge FN sine bærekraftsmål skal verden innen 2030 utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene. Kan tre ungdommer gjøre en forskjell? Bærekraft og medborgerskap er gjennomgående emner i denne filmen.

Filmene passer for de eldste på barneskolen, mellomtrinnet og VGS. Undervisningsoppleggene er både tilpasset ungdomsskole og VGS.

Penelope og kampen for miljøet

Innholdet i denne filmen er en klippet versjon av Mission Impossible som er tilpasset de yngste skoleelevene. Miljøagenten Penelope aksjonerer mot plast i naturen og klimaendringer.

Sweatshop

De fleste klærne som selges i norske klesbutikker er produsert i såkalte lavkostland i Asia, som India, Kina, Bangladesh og Kambodsja. Det er en rekke utfordringer knyttet til produksjon av klær i disse landene. Framtiden i våre hender står bak en film om tre norske ungdommer drar til Kambodsja for å undersøke og oppleve forholdene. På Global skole er det et undervisningsopplegg til filmene.

Kildekritikk og falske nyheter

Dette undervisningsopplegget knytter kildekritikk og falske nyheter til oppgaveskriving, medborgerskap og demokrati. Nederst på siden ligger det noen forslag til dokumentarer på NRK om falske nyheter og sosiale medier. Filmene er mest aktuelle for elever på videregående, og kanskje ungdomsskole.

Hei verden

Undervisningsoppleggene til organisasjonen Hei verden inneholder ofte en liten film. De ulike undervisningsoppleggene er tilpasset de fleste klassetrinn, både for 1-4 klasse og 5-7 klasse

Hei Verden sine undervisningssider finner du mange opplegg for de ulike klassetrinnene.

Andre undervisningsopplegg med korte filmklipp:

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙