Hva leter du etter?
Hender på tastatur og mobiltelefon

Personvern

Sølvberget har utarbeidet en personvernerklæring, som beskriver hvilke personopplysninger som blir mottatt, samlet inn og behandlet når man registrerer seg som låner, bruker biblioteket, «Min Side» og besøker Sølvbergets nettsider.

Sølvberget bibliotek og kulturhus ivaretar lånerens personvern og personopplysningene behandles i samsvar med lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og den til enhver tid gjeldende lovgivning for øvrig.

Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til låner som enkeltperson. Sølvberget oppfordrer låner til å lese nøye gjennom personvernerklæringen. Sølvberget bibliotek og kulturhus sine ansatte undertegner taushetserklæring ved tilsetting.

Les hele personvernerklæringen her: Sølvbergets personvernerklæring

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙