Hva leter du etter?
Korianderfrø foto Wikimedia Commons (kilde: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coriander_seeds.jpg)

Frøbiblioteka på Finnøy og Rennesøy

Biblioteka på Finnøy og Rennesøy har ei samling kortreiste frø. Ynskjet er å ha frø tilpassa vårt klima og vekstsone.

Hagelaga og frivillige er gode støttespelarar i innsamlinga av lokale frø.

Korleis verkar det?

Hausten er tida for å samla inn frø. Frø kan du henta av det du har sådd av frø henta hos oss, eller om du har andre ting du har i hagen, på balkongen eller andre stader. Mange stader er det god informasjon om korleis ein går fram for å samla inn frø.

På nettsida Det norske hageselskap finn du også andre tips for såing og dyrking, både til å ha inne, og ute i ulike hagestorleikar.

Biblioteket har også bøker til utlån om frø og dyrking. I tillegg er det ulike hagebloggar som har kjekke dyrketips. Blant anna Dennis Asbjørnsen, som mellom andre Finnøy bibliotek har hatt på besøk med foredrag om sin spiselige hage. Han har også mange kjekke dyrketips.

Korleis levere frø?

  • Samla inn frø frå vekster som er avblomstra.
  • La frøa tørka godt.
  • Legg frøa i kaffifilter eller annan emballasje. Notér haustetidspunkt, namn på planta, og informasjon om du veit noko meir enn namnet.
  • Levér inn til biblioteka på Finnøy og Rennesøy.

Korleis bruke frøbiblioteket

  • Lån deg frø på biblioteket
  • Prøv å hausta frø av det du dyrka, og lever tilbake til biblioteket. Då kan desse lånast ut neste sesong.
  • Tilbodet er gratis, og for at flest mogleg skal få frø er det fint at du berre tek det du treng.

Det er viktig å vita korleis ein haustar frø, og dermed kunna utnytta ressursane som er rundt deg. Du treng ikkje den største hagen for å få til dette. Prøv deg fram, høyr på andre entusiastar, og lån deg gjerne ei bok om emnet. Lukke til!

Det er assortert utval frø til utlån. Det er både blomar og grønsaker. Ta turen innom og sjå kva me har akkura ni!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙