Hva leter du etter?
Ansatt viser bok til en klasse på besøk på Sølvberget.

Klassebesøk for grunnskolen

Trenger klassen din tips om ferske barne- og ungdomsbøker? Har dere lyst til å bli kjent med hva vi har på biblioteket? Ta med klassen din på besøk!

For klasser på barneskolen

Barneskolene får tilsendt invitasjon om klassebesøk. Tilbudet går spesielt ut til 2. og 6. klasse, men klasser på andre trinn er også velkomne. Det viktigste ved klassebesøket er formidling av et utvalg ferske bøker som vi anbefaler dere. I tillegg får elevene en kort presentasjon av biblioteket og hva de kan låne, samt informasjon om bibliotekkort og regler. Deretter får de utforske hyllene og låne med seg det de vil. Vi inviterer som regel klasser til besøk fra klokka 9 til 10, men hvis den tiden ikke passer prøver vi å finne en annen tid, gjerne senere på dagen. 

Kontaktperson for klassebesøk på Sølvberget: Eli-Gunn Buvik, eli.gunn.buvik@stavanger-kulturhus.no

Kontaktperson for klassebesøk på Madla bibliotek: Rebekka Hennum, rebekka.hennum@solvberget.no

Kontaktperson for klassebesøk på Rennesøy bibliotek: Rebecca Egeland, rebecca.egeland@solvberget.no
Kontaktperson for klassebesøk på Finnøy bibliotek: Merete Meling Kindingstad, merete.meling.kindingstad@solvberget.no

For klasser på ungdomsskolen

Vi brenner for den gode leseropplevelsen, kjenner samlingen vår og snakker gjerne varmt om bøkene våre. Som formidlere er vi opptatt av at de unge skal bevare lesegleden, også i en hverdag med mye lekser. I de siste årene har har de engelske ungdomsbøkene vært særlig populære og vi får mye skryt for utvalget vårt.

8. trinn - 10.trinn: Leselyst
Leselyst er en bokprat med en av våre dyktige formidlere i Skattkammeret på Sølvberget. Her får elevene anbefalt en rekke aktuelle bøker. Etterpå blir det tid til å utforske hyllene og låne bøker.

For alle besøk vil vi også gi informasjon om bibliotekets tilbud og tjenester – og dem som ikke er registrert som lånere vil få mulighet til det. Det bør settes av minst én klokketime til besøket.

Kontaktperson for besøk fra ungdomsskoleklasser på Sølvberget: Ingunn Øvrebø, ingunn.ovrebo@solvberget.no.

Demokrati og medborgerskap
Sølvberget har lenge hatt en nasjonal bibliotektjeneste, Nord-sør-biblioteket, som svarte på spørsmål om politikk og internasjonale forhold fra hele Norge. På nettsidene kaller vi det nå for Globale spørsmål og svar. Basert på slike spørsmål tilbyr vi flere foredrag og klassebesøk:

  • Hvorfor blir det krig? Hva er årsakene til at konflikter blir til krig. Vi snakker først og fremst om årsakene til at det bryter ut borgerkriger. Kan det også hjelpe oss å forstå bakgrunnen for krigen i Ukraina?
    Foredraget er basert på svarene på spørsmålene:
    Hvorfor det blir krig?
    Bakgrunnen for konflikten i Ukraina?

  • Kildekritikk og medborgerskap. Kildekritikk har gått fra noe en på skolen først og fremst brukte i forbindelse med oppgaveskriving, ellers var det noe journalister og forskere forholdt seg til. Nå er kildekritikk noe alle må utøve hver eneste dag. Hva betyr det nye informasjonsbildet for oss som borgere i et demokrati.
    Foredraget er utarbeidet av Nord-sør-biblioteket på Sølvberget i samarbeid med Global skole. Innholdet er også basert på svar på spørsmålet om Sosiale medier og demokrati.

For å bestill klassebesøk på Sølvberget knyttet til foredragene over, eller andre Globale spørsmål og svar ta kontakt med hakon.hestvik@solvberget.no

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙