Fra omslaget til boka Krigerens læregutt av Jan Ove Ekeberg

Viking og middelalder

Historiske serier og bøker fra middelalderen og vikingtiden. Romaner som både er lærerike og spennende om en fascinerende tidsepoke.

Hvitekrist: Om Olav Haraldsson og hans tid av Tore Skeie

Første bind i serien Kongenes tid. Olav Haraldsson (ca. 995-1030) åpner denne storslagne og ambisiøse fembindsserien om Norges store viking- og middelalderkonger. På begynnelsen av 1000-tallet raste maktkampen om herredømmet i landene rundt Nordsjøen. Angelsaksernes konge, Æthelred, var herre over et England som var rikt på gull og sølv, men også ustabilt og fullt av egenrådige stormenn. Fra Danmark forsøkte den unge danekongen Knut å erobre hans land. Midt mellom dem sto den ambisiøse norske vikingkongen Olav Haraldsson, en mystisk skikkelse som etter sin død skulle bli til Olav den hellige. Han hadde sin egen agenda.
Tore Skeie spenner opp det store lerretet og tar leseren med på en forrykende ferd gjennom den turbulente perioden da vikingtiden var på hell og kongeriket Norge var i støpeskjeen. Mens krigsherrer manøvrerte, allierte byttet side og store sølvskatter skiftet hender, rådet vold, brutalitet og ødeleggelser. Samtidig spredte kristendommen seg og skapte langsomt en ny samfunnsorden. Hvitekrist gir et friskt blikk på norgeshistorien, hvor vikingtidens mennesker og begivenheter løftes opp og ut av sagaene og inn i en større europeiske sammenheng.


Når landet mørknar av Tore Kvæven

Året er 1293, og ungguten Arnar Vilhjalmson ror kvalrossjakt for første gong. Etter jakta står ei jente framfor han. Ho ser på dyret han har felt, blikket hennar er trassig, orda hånande. Så snur ho seg og spring. Ho heiter Eir. I Vesterbygda på Grønland stig uroa. Kvalrossen som gjorde dei rike, har trekt seg unna.

Dit ormen skal av Arne Skorping

Are Torkjellson er på flukt. Først fra Island, og så fra Norge, etter å ha tatt livet av høvdingens sønn på Jæren. Nå er mektige menn ute etter ham, og han må leve med dødsdommen hengende over seg. Romanen Dit ormen skal bygger på reelle historiske hendelser rundt år 1000. Denne perioden mot slutten av vikingtiden var preget av ættefeider, store folkeforflytninger og erobringstokter. 

Soga om Geirmund Heljarskinn av Bergsveinn Birgisson

Geirmund Heljarskinn, viking frå Rogaland, vart den mektigste landnåmsmanen på Island på slutten av 800-talet. Men kven var han eigentleg? Bergsveinn Birgisson hadde merka seg denne mannen, som definitivt var ei soge verdig, men som likevel mangla ei. I 2014 vart Birgisson kontakta av ein ven som hadde gjort et svært spesielt funn: ein kopi av eit skinninnbunde handskrift som gjev seg ut for å vere den manglande soga om Geirmund Heljarskinn, og med det ei av dei tidlegaste sogene. Birgisson har òg skrive biografien Den svarte vikingen om Geirmund Heljarskinn.

Hard er mitt lands lov av Tore Kvæven

I Roma på 1000-talet ligg det norske skipet Havjerven til hamn, etter å ha vore på tokt langs spanskekysten. Høvdingen blir utfordra og drepen i sverdkamp av ein ukjend grønlending ved namn Ulfr. Ulfr ranar til seg høvdingtittelen på skipet og lokkar mannskapet med seg på ei vill ferd over Middelhavet, nedover kysten av det vikingane kalla Store Serkland og oppover elva vi kjenner som Kongo-elva. Kven er eigentleg denne framande grønlendingen, og kva hensikter har han?

Jomsviking av Andreas Bull-Hansen

Handlingen i denne historiske romanen er satt til årene 993-1000 e.Kr. 12 år gamle Torstein Tormodson blir tatt som trell av Olav Tryggvasons menn, og blir senere trent som kriger hos de beryktede jomsvikingene. Handlingen veves sammen med historiske hendelser i en svært turbulent tid, og Torstein trekkes inn i maktkampen mellom de nordiske kongene. Dette er første bok i serien om Torstein Tormodson.

En herse tre konger av Edvard Eikill

En herse tre konger følger Erling gjennom barndom og oppvekst, som leiesoldat i Miklagard, på plyndringsferd til England, og i historisk kjente slag, men også i fred, hverdag og ekteskap med Astrid, kong Olav Tryggvasons søster. Gjennom faktiske og oppdiktede personer tegnes et levende, nyansert og troverdeig portrett av Erling Skjalgsson, med Sola-arven følger en plikt til å hevne drapet på faren.

Blodøye av Giles Kristian

Ravn - blodøye er et storslått vikingeventyr fra 800-tallets England, full av nervepirrende action og blodige slag. Når landsbyen en dag blir angrepet og plyndret av hensynsløse vikinger fra nord, blir Osric tatt med som fange. Under vikingenes makt lar Osric seg snart fascinere av deres levesett og eventyrlyst. 

Kongsmakt av Egil Moe

I mange år har det vært gode tider for de norskættede menneskene som bebor Suderøyene. Men uår står for døren. I et fryktelig forlis dør konge og dronning, biskoper og adelsmenn. Øyriket står plutselig uten styring og ledelse. Den unge Torleif blir ufrivillig kastet inn i en strid han ikke er beredt på å kjempe. Farens maktsyke fører ætten ut i en blodig feide.

Det siste kongeriket av Bernard Cornwell

Det siste kongeriket er første bok i en serie historiske romaner om kong Alfreds vei til makten i et samlet England, sett gjennom øynene til Uhtred, jarl av Bebbanburg i 800-tallets Northumbria. Ti år gammel blir Uhtred fanget og adoptert av vikinghøvdingen Ragnar, som lærer ham å leve som viking. Men Uhtreds skjebne er uløselig knyttet til kong Alfred, som regjerer i Essex, det siste engelske kongeriket som vikingene ikke har erobret.

Kong Nors land av Ørjan Zazzera Johansen

Kong Nor erobra Norge flere hundre år før vikingtida begynte. Han gjorde sine sønner til konger i fylkene, hvor de etablerte småkongedømmer som gikk i arv til nye generasjoner. Da tyrannen Harald Hårfagre angriper denne eldgamle ordenen i 872, går Nors etterkommere sammen for å forsvare seg. Kong Nors land er en spennende og underholdende historie om slaget i Hafrsfjord sett fra tapernes side.

Sigrid av Johanne Hildebrandt

Høvdingedatteren Sigrids hånd er lovet bort til Erik, Svitjods konge, for å sikre freden som er inngått mellom gøterne og svearne. Sigrid vil ikke, men endrer mening da Frøya, den fremste av Valhalls gudinner, viser seg for henne. Men før hun rekker å møte Erik, møter hun Sven. Det blir starten på en episk kjærlighetshistorie, full av skjebnetunge valg og brutte løfter. Dette er første bok i en ny serie i Valhall-universet.

Eirik Raude av Preben Mørkbak

Første bok av to om Eirik Raude. En faktabasert beretning om en av vikingtidens store helter. Dette er norgeshistorie! Eirik Torvaldsson er født i Norge i 952. Da hans far ble lyst fredløs, utvandret han som 14-åring til Island. Senere reiste han lenger ut i verden og ble den første europeer som bosatte seg på Grønland. På grunn av Eiriks voldsomme temperament og hans røde hår ga Håkon Jarl ham tilnavnet den Raude.

Landet som falt til jorden av Kirsten A. Seaver

Ingunn er høvdingdatter på Grønland. Året er 1496, og kvinnelivet er hardt. Ingunn kan lege syke ved hjelp av urter. Så når et britisk handelsskip ankrer opp med en alvorlig skadet mann om bord, blir det Ingunn som må ta seg av den rike kjøpmannssønnen John Greene. Han vekker ukjente følelser i henne, og hun griper hans tilbud om flukt fra voldsmannen som er utsett til hennes husbond.

Krigens læregutt av Jan Ove Ekeberg

Krigerens læregutt er første bok i Jan Ove Ekebergs nye historiske spenningsserie Den siste vikingkongen, som tar utgangspunkt i Harald Hardrådes eventyrlige liv.

Veien til Jerusalem av Jan Guillou

Boken er første bind i en trilogi om korsfarertiden og forteller om Arn Magnusson som kommer fra en stormannsslekt og blir oppdratt i et kloster. Her skoleres Arn i både de åndelige og verdslige kunstner, og han får opplæring i å håntere sverd og bue. Når han som syttenåring vender tilbake til farsgården dras han ufrivillig inn i datidens politiske stridigheter, møter kvinnen, lysten og kjærligheten, og hans skjebne forsegles når han gjør seg skyldig i forbrytelsen som krever lovens strengeste straff.

Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset

Kransen skildrer Kristins oppvekst og ungdom og hennes nære forhold til faren, storbonden Lavrans. Hun er lovet bort til Simon, sønnen på nabogården, men Kristin forelsker seg i den staselige adelsmannen Erlend av Husaby. Hun setter seg opp mot familie, slekt og kirke og trasser seg til ekteskap med Erlend. Da bærer hun allerede hans barn. 

Kvinnen ved jordas kant av Gunhild M. Haugnes

Frøydis Eiriksdatter, datter av Eirik Raude, lever et røft liv mellom høye fjell og veldige breer innerst i en grønlandsk fjord. Hun følger sine lyster og er like stri som sin far, men må likevel gifte seg med den litt veike storbonden Torvard. Det er imidlertid andre menn enn ham som får hjertet hennes til å banke, og alle hennes barn har ulike fedre. Første bok i serien Føyas døtrer

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙