Hva leter du etter?

Japans teknologiske utvikling

Japans teknologiske utvikling, og hvorfor er de så teknologisk overlegne i forhold til andre land i Asia?

Spørsmål

Jeg driver med et prosjekt der jeg skal finne ut om Japans teknologiske utvikling, og hvorfor landet er så teknologisk overlegent i forhold til andre land i Asia. Men jeg finner ingen sider som forteller om det. Så jeg lurte på om jeg kunne få litt hjelp.

Japans teknologiske utvikling

Under mer informasjon finner du noen lenker til nettsider som kan fortelle litt om hvorfor Japan er så teknologisk utviklet, men noen av dem er på engelsk og ganske omfattende. Så nedenfor har jeg prøvd kort å trekke fram noen punkter som kan være relevante for problemstillingen din.

Japan er generelt et langt mer utviklet land enn de andre i Asia, og historien bak er lang. Japan var en ganske sentralisert statsmakt som allerede på 1600 tallet begynte å bygge ut en relativt god infrastruktur med veinett, kanaler byer, utdanning- og økonomiske system.

Men det var fra 1880 til 1970 de tok igjen Vesten. De viktigste grunnene var at de fikk være i fred. De ble ikke kolonisert som de andre landene i Asia, tvert i mot så ble de en lokal kolonimakt i Asia fram til 1945. De kunne forstette å bygge en infrastrukturer som la grunnlaget for en industrialisering som kunne konkurrere med vesten på det internasjonale markedet.

Etter 2.verdenskrig fikk de et speielt nært forhold til okkupasjonsmakten USA, både med handelsavtaler og tilgang til amerikansk teknologi. Japan er et land med lite råvarer, men de hadde et godt utdanningssystem, tilgang til amerikansk teknologi og en sterkere økonomi en de andre landene i Asia.

Dette gjorde at Japan veldig klart og eksplisitt satset på teknologi som et konkurransefortrinn på det internasjonale markedet. De skulle bli "en nasjon bygd på vitenskap og teknologi". Teorier om hvorfor de har fått til dette til er mange, - kultur, utdanning, bedriftenes strategi og statens politisk styring er noen av elementene i disse teoriene. I lenkene til høyre kan du lese om Japans industrialisering, og hvorfor Japan har lykkes med sin satsing på teknologi.


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙