Hva leter du etter?

Koloniseringen av Asia

Vi har om koloniseringen i Asia som prosjekt på skolen og trenger litt informasjon om dette. Problemstillingen vi har valgt er grunnene til koloniseringen i Asia.

Årsaker til koloniseringen av Asia

Asia er et stort kontinent og det var stor variasjon i hvordan koloniseringen utartet seg. Det blir vanskelig å si noe generelt om årsaken til koloniseringen i Asia, som ikke også gjelder koloniseringen i andre verdensdeler. Årsaker til Imperialismen generelt kan du lese om og finne mer informasjon om i svaret på spørsmål om Imperialisme og kolonialisme .

Skal en peke på noe spesielt for Asia, så kan det være at krydder som handelsvare kanskje var den viktigste drivkraften for å etablere handelsruter med Asia fra Europa. På grunn av de store avstandene ble det veldig viktig å sikre handelen med handelsstasjoner og militære baser i Asia. Konkurransen for å sikre seg handelsruter og kontroll over viktige områder var stor mellom kolonimaktene.

Det var portugiserne som først oppdaget sjøveien til Asia på 1500-tallet. De hadde monopol på handelen med Asia en periode, men snart overtok Nederland, og etterhvert ble Storbritannia den dominerende kolonimakten i Asia.

De ulike delene av Asia sin erfaring med stormaktene var ellers svært ulik. Her kan du lese om India som koloni og Kina som koloni. Det var mange kolonimakter som konkurrerte om makt og verdier i Asia. Foruten de vest-europeiske var også Japan, Russland og etterhvert USA involvert i kampen om innflytelse i Asia.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙