Krig og terpentin av Stefan Hertmans

Problemstilling til fordypningsoppgave om første verdenskrig

SPØRSMÅL: "I historie vil jeg skrive om 1. verdenskrig, siden jeg finner det uhyre spennende, men jeg sliter ekstremt med å finne en konkret problemstilling.

Det eneste jeg har tenkt på er «Var det riktig å legge all skyld på Tyskland?» men føler ikke det er godt nok, skulle gjerne hatt en enda mer konkret problemstilling men finner ingen som fenger, eller finner lite tips generelt om denne krigen der det finnes gode kilder å bygge opp under. Håper du/dere kanskje har noen ideer."

SVAR: Et godt tips er å tenke årsak og konsekvenser når du skriver oppgaven. For eksempel: Hva var årsakene til første verdenskrig, og hva var de utløsende faktorene?

Her kan du for eksempel ta med at det var stor spenning mellom mange europeiske stater forut krigen, det var ustabile politiske styresmakter i flere av landende, og ikke minst skuddene i Sarajevo. 

Hvilke konsekvenser fikk første verdenskrig for Tyskland, både kortsiktig og langsiktig?

Her er det for eksempel interessant å se på det faktum at landet ble hardt straffet økonomisk, noe som igjen gikk over i misnøye i befolkningen, fattigdom og framvekst av ekstreme politiske retninger (nazisme) som igjen ledet til andre verdenskrig.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Maria, Sølvberget

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙