Hør her'a av Gulraiz Sharif

Bokforslag til emnestudium i norsk fordypningsoppgave

Skal du skrive fordypningsoppgave om et bestemt tema?

Det kan for eksempel være kjærlighet, kulturmøter, apokalypse, død, identitet, krig eller kjønn. Ved å ta utgangspunkt i én eller flere tekster kan du se på hvordan tematikken kommer til uttrykk gjennom litteraturen.

Husk at tekstene du skriver om, skal analyseres. Å skrive en generell oppgave om psykiske lidelser kan være interessant, men i en fordypningsoppgave i norsk skal du foreta en analyse av tekst, ikke skrive om et emne.

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙