Hva leter du etter?

Amerikansk støtte til Israel under seksdagerskrigen?

Jeg holder på med en skoleoppgave om seksdagerskrigen i 1967. Hensikten er å debattere om amerikansk støtte til Israel hadde noe med Israels seier å gjøre. Får høre veldig mye at USA ikke hadde noenting med den krigen å gjøre, og ikke ga Israel støtte før etter 1967.

På denne siden her står det at USA var med og hjalp Israel under krigen. Hva mener dere om dette? Støttet USA Israel under seksdagerskrigen?

USA og støtte til Israel

Ja, USA støttet Israel før og under seksdagerskrigen, men ikke i like stor grad som etter krigen. USA inngikk en forsvarsavtale med Israel i 1952, men en kan anta at etter seksdagerskrigen ble nok konflikten mellom Israel og de arabiske landene i enda større grad oppfattet som en del av den kalde krigen, og USA økte sin militære støtte. Samtidig sjokkerte seksdagerskrigen verden. Den viste at Israel var blitt den suverent sterke part i Midtøsten, og de europeiske landene så ikke behovet for å støtte Israel militært på samme måte. USA gikk over til å bli den klart viktigste alliansepartner for Israel. Det er ikke bare militært USA støtter Israel. Selv om Israel er et relativt industrialisert land, er Israel et av landene i verden som mottar mest bistand pr. innb. Nesten all bistanden kommer fra USA.

Mer informasjon

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙