Hva leter du etter?
Christian Tønnessen hjelper en låner i biblioteket

Om oss

Sølvberget har et av de best besøkte bibliotekene i landet og er Rogalands best besøkte kulturinstitusjon.

Hovedbiblioteket er en naturlig møteplass midt i Stavanger sentrum, og bibliotekene på Madla, Finnøy og Rennesøy er viktige for lokalmiljøene. Vi er en toneangivende kulturaktør, som bidrar til å definere hva et moderne bibliotek er. 

På Sølvberget bibliotek og kulturhus i sentrum leier Odeon kino, Renaa Xpress og Backstage Cafe & Lounge lokaler i huset. I 4. etasje finner du også Kiellands kafé som drives av Attende.

Sølvbergets består av

Bibliotekene i Stavanger

Sølvberget en del av Stavanger kommune

Sølvberget ble i 2021 innlemmet i kommunens basisorganisasjon. Sølvberget leier kulturhuset, unntatt kinodelen, av kommunens eiendomsenhet, Stavanger eiendom. Sølvberget kan etter leieavtalen framleie lokaler til i hovedsak kulturvirksomhet.

Sølvberget er tildelt et forvalteransvar for kulturhuset. Det betyr at Sølvberget bestiller og følger opp leverandører av driftstjenester, så som vaktmestertjenester, renholdstjenester og vakttjenester, samt fører løpende dialog med huseier Stavanger eiendom om vedlikeholdet.

Sølvberget skal også utvikle kulturhuset på vegne av kommunen. Det betyr at Sølvberget foreslår nye aktiviteter når det er behov for det, inngår samarbeid med eksterne virksomheter og leier ut lokaler til disse.

Sølvbergets organisasjon

Sølvberget er organisert i en matrise-modell

Priser og utmerkelser

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙