Hva leter du etter?
Personer på traktor

Befolkningsvekst, befolkningsforhold og befolkningsutvikling?

Kan dere finne noen gode internettsider om befolkningsutviklingen og befolkningsforhold i verden i dag. Noen sider som forteller om befolkningsveksten forskjellige steder i verden?

Befolkningsvekst i verden

Det er over 7,4 milliarder mennesker i verden og befolkningsveksten i verden er på ca 1,2 % pr. år. Befolkningsveksten har blitt forholdsvis mindre de siste tiårene. Rundt 1960 var befolkningsveksten på over 2 % pr. år. Tidligere snakket en gjerne om en befolkningseksplosjon, og at dette kanskje var den største utfordring for en bærekraftig utvikling. Med de nye trendene i befolkningsutviklingen er ikke dette i søkelyset i like stor grad lenger, men det er stor variasjon i ulike deler av av verden. I Afrika sør for Sahara er det fremdeles en befolkningsvekst på 2,7 %, i Danmark er den på 0,4 % (2014). Det er generelt større befolkningsvekst i de fattige landene.

Befolkningsforhold

Befolkningsutvikling og befolkningsforhold er svært omfattende begreper. På FN sine sider for befolkningsutvikling kan du lese at: Global befolkningsutvikling omfatter befolkningsvekst, aldersstrukturer, fruktbarhet, fødsler og dødelighet, migrasjon, og mer. Som påvirkes av, og har innflytelse på, alle aspekt av menneskelig-, miljø-, sosial- og økonomisk utvikling.

Det blir vanskelig si noe kort om et så bredt tema, men nedenfor er det noen lenker til sider med generell informasjon om befolkningsspørsmål:

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙