Hva leter du etter?
Om tyranni av Timothy Snyder

Bøker om demokrati og medborgerskap

På denne siden er det et utvalg av bøker som passer under det tverrfaglige tema demokrati og medborgerskap. 

Mye av skjønnlitteraturen og faglitteraturen på denne listen kan være et godt utgangspunkt for å få innsikt i utfordringer for demokratiet og hvorfor demokratiet ikke kan tas for gitt, at det må utvikles og vedlikeholdes.

De kan hjelpe oss å forstå dilemmaer som ligger i å anerkjenne både flertallets rett og mindretallets rettigheter, og andre demokratiske prinsipper. Bøker kan forberede skoleelever til å tenke kritisk, lære seg å håndtere meningsbrytninger og respektere uenighet, og verdsette demokratiet og menneskerettigheter.

Orwell, George: 1984

Få av etterkrigstidens bøker har vakt slik oppsikt som George Orwells framtidsroman '1984', som utkom i 1949. Med sin avsløring av det totalitære system og sitt forsvar for individets rett er den like aktuell, selv om det magiske årstallet for lengst er passert. Handlingen er lagt til et mørkt og dystert bysamfunn, en fremtidsvisjon av London, hvor Store Bror alltid ser deg og Tankepolitiet leser innbyggernes tanker. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang: 361 s.

1984 av George Orwell

Atwood, Margaret: Tjenerinnens beretning

I den patriarkalske republikken Gilead har kvinner mistet alle rettigheter, og tjenerinnens eneste oppgave er å produsere barn - hvis ikke må hun dø. En skarp satire om kvinneundertrykkelse, religiøs fanatisme og begjær. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 345 s.

Tjenerinnens beretning av Margaret Atwood

Zeh, Juli: Tomme hjerter

Satirisk spenningsroman fra Tysklands svar på Jonathan Franzen I Tomme hjerter stiller Zeh spørsmål om og demokratiets funksjon i en effektiv, men politisk blasert verden, hvor samfunnsengasjementet strekker seg til drømmen om en velfungerende vaskemaskin. I en stilig funkisbolig i den mellomstore byen Braunschweig lever Britta og familien et godt liv. Krigen i Syria er over, Donald Trump er blitt stuerein, og det høyreorienterte partiet BBB har overtatt setet etter Angela Merkel. Samfunnet går på skinner, og det samme gjør Brittas klinikk for Self Managing, Life Coaching og Ego Polishing. Når to menn blir pågrepet for et mislykket attentat, går Britta under jorden. Klinikken hennes driver nemlig på kanten av loven, for sammen med partneren Babak rekrutterer hun potensielle selvmordsbombere til oppdrag verden over. Så langt har Britta og Babak vært alene i bransjen, men når ingen av deres menn sto bak attentatet, frykter de at noen ønsker å presse dem ut av markedet. Britta og Babak legger en plan for å vinne makten tilbake, og kanskje kan de også redde Tysklands framtid. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang: 303 s.

Tomme hjerter av Juli Zeh

Vågnes, Øivind: Sone Z

DeGarve har styrt ubemanna fly over sone Z i mange år. Han har vore uthaldande der andre på skiftet har falle ifrå, noko som har gjort han til ein legende på vaktsentralen. Det er i Sone Z at flyktningane prøver å ta seg inn i landet. Operatørar som DeGarve held dei ute, med dei midla som krevst. Ein dag forsvinn Lil, den vaksne dotter hans, på mystisk vis. Sjølv om det finst kamera overalt, kan ingen finne ut kvar ho er. DeGarve må sjølv ta til å leite, og gamle sår opnar seg. Har han nokon gong kjend dotter si? Kva for slags far har han vore? Kva for ein slags ektemann? Og kva vil dei kvite skuggane i draumane med han, skuggar han før berre har sett med flyets varmesøkande kamera? Sone Z er ein høgaktuell roman, som skildrar eit samfunn med total overvaking og skarp grensekontroll, der menneskeverdet er sett alvorleg på prøve. Men det er også ei forteljing om ein mann som blir konfrontert med blindflekkane i sitt eige liv, og omstenda som har skapt dei. Omtalen er utarbeidet av forlaget. Omfang 113 s.

Sone Z av Øyvind Vågnes

Klakken, LindaSkriv ferdig boka om livet ditt 

Langdiktet «Skriv ferdig boka om livet ditt» åpner for spørsmål om det virkelig er feil å be om hjelp, feil å trenge hjelp og ikke å klare seg uten hjelp. Vi følger norsk-armenske Adam Zamjatin som opplever store utfordringer i møte med det såkalte nye og moderne Norge. Det kan sies å bli et møte mellom absolutte demokratiske behov, og kanskje forlatte demokratiske idealer. Som en av «de andre» vil Adam alltid oppleves som annerledes og kanskje aldri bli akseptert. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 76 s.

Skriv ferdig boka om livet ditt av Linda Klakken

McEwan, Ian: Kakkerlakken

Jim Sams, en flink, men på ingen måte dypsindig mann, våknet den morgenen fra noen urolige drømmer og oppdaget at han var forvandlet til en kjempemessig skapning.

I sitt tidligere liv ble Jim Sams enten fryktet eller ignorert, men etter å ha gjennomgått en metamorfose er han gjenoppstått som den mektigste mannen i Storbritannia. Som statsminister har han ett oppdrag, og det er å lytte til folkets røst og lede politikken i en ny og dramatisk retning. Ingenting skal stå i veien: ikke opposisjonen, ikke motstanderne i hans eget parti. Ikke engang reglene i det parlamentariske demokratiet. Omtalen er utarbeidet av forlaget. Omfang: 111 s. Utgitt i 2019.

Kakerlakken av Ian McEwan

Conrad, Joseph: Mørkets hjerte

Et skip ligger en natt for anker ved Themsen. Kaptein Marlow forteller sitt mannskap om sin reise langs en annen elv, Afrikas hovedpulsåre - Kongofloden: Kurtz, handelskompaniets beste agent, er blitt syk på sin post i hjertet av den mørke jungelen, der mennesket og natur utnyttes på det grusomste i jakten på det kostelige elfenbenet. Marlow får i oppdrag å redde Kurtz. I stigende frykt går reisen oppover elven. Når Marlow omsider når fram til Kurtz, gjør han en rystende oppdagelse: Den respekterte agenten er blitt stammens gud. Det finnes ikke ord for hans gjerninger. Kurtz er utvilsomt syk. Det er mørkets hjerte som banker i ham... Omtalen er utarbeidet av forlaget. Omfang 140 s.

Mørkets hjerte av Joseph Conrad

Golding, William: Fluenes herre

Fluenes herre er fortellingen om skoleguttene som overlates til seg selv på en øde øy, og som selv må fastsette normer for atferd, og derved vise sin sanne natur og kultur. Det vokser spiselige frukter på øya, og den største utfordringen ligger ikke i å overleve fysisk, men i å utvikle et samfunn. Høyst forskjellige ledertyper peker seg ut og kjemper om makten over gutteflokken. Skoleuniformene erstattes av kroppsmaling, og uhyggelige instinkter vekkes til live, side om side med evne til logisk tankegang og ansvar for de svake og sårbare. Teksten er utarbeidet av forlaget. Omfang 211 s.

Fluenes herre av William Golding

Huxley, Aldous: Fagre nye verden

I denne romanen, første gang utgitt i 1932, skildres en velorganisert fremtidsverden der alt har sin plass i et strengt hierarki. Teknologien har sørget for et tilnærmet problemfritt samfunn: alfaene er genetisk bestemt til å være den herskende eliten, mens de underliggende kastene er programmert til å være fornøyd med sin plass i samfunnet. Men lykken er ikke helt fullkommen - noe som skyldes en liten gruppe mennesker som skiller seg fra de andre. Mellom disse avvikerne og det ellers knirkefrie samfunnsmaskineriet oppstår det en uløselig konflikt. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 267 s.

Fagre nye verden av Aldous Huxley

Bradbury, Ray: Farhenheit 451

Vanlig bokpapir brenner ved 451 grader farenheit. I et samfunn der det er forudt å eie eller trykke bøker blir dette en kritisk temperatur. Brannmannen Montags oppgave er ikke å slukke branner, men å oppspore og brenne alle skriftlige overleveringer fra fortiden. Historie og kultur er farlige elementer i et samfunn hvor selvstendig tankeliv er avskaffet av hensyn til alminnelige lykke, hvor det er forbudt å kjøre langsomt, å spasere, å diskutere, hvor de moderen suggesjonsmedia film og fjernsyn fyller folkets behov for følelser. Bøker virker forstyrrende på den prefabrikkerte lykke som kanskje er konsekvens av enkelte side ved vårt teknifiserte samfunn. Omtalen er utarbeidet av forlaget. Omfang 171 s.

Fahrenheit 451 av Ray Bradbury

Eggen, Torgrim: Trynefaktoren

Ein roman om vår nære fortid og vår enda nærare samtid, om bygda som møter industrialiseringa og går inn i den internasjonale kapitalismen. Vi følgjer generasjonar og individ gjennom vårt hundreår, og det er særleg to personar som samlar interessa om seg. Rasmus Høysand er individualisten som hamnar mange stader rundt i verda og opplever underlege ting. Den andre er Arnold Høysand, han som utan motstand fell på plass i det sosialdemokratiske samfunnet som blir bygt opp rundt han. Omtalen er utarbeidet av forlaget. Omfang: 291 s.

Trynefaktoren av Torgrim Eggen

Sakprosa

Müller, Jan-Werner: Hva er populisme
Hva er populisme? Og hvem er populist? Vi kaller folk fra både høyre- og venstresiden av politikken for populister: innvandrerskeptikere, Brexit-forkjempere og alle som hevder å snakke på vegne av folk flest. Den tyske idehistorikeren Jan-Werner Müller gir i denne boka en forklaring på populismens fremgang i vår tid, fra Donald Trump og Hugo Chávez til Marine Le Pen og Viktor Orbán. Han tar utgangspunkt i den globale utviklingen og forsøker å skildre forholdet mellom populisme og demokrati. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 127 s.

Hva er populisme av Jan-Werner Müller

Snyder, Timothy: Om tyranni

USA og Europa er i endring. De demokratiske institusjonene er under press, totalitære tanker er igjen blitt dagligdagse. I løpet av forrige århundre kollapset flere europeiske demokratier takket være fascisme, nazisme og kommunisme. Historien gjentar seg ikke, men vi kan ta lærdom av den, mener Timothy Snyder. Vi er ikke bedre eller smartere enn dem som levde før oss, men vi kan lære av feilene de begikk. 'Om tyranni' er en håndbok om hva hver enkelt av oss kan gjøre for å beskytte demokratiet. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 110 s.

Om tyranni av Timothy Snyder

Joof, Camara Lundestad: Eg snakkar om det heile tida

Camara Lundestad Joof, oppvaksen i Sandefjord, er skeiv og halvt Gambisk. Andre folks meiningar om disse delane av Joofs identitet, pregar kvardagen og livet hennar. I dette langessayet utforskar ho kva det vil seie å leve som ein dobbel minoritet i sitt eiga land. I litterære vendingar drøftar ho blindpunkt hos sjølverklæra 'fargeblinde' nordmenn, kva hudfargen har hatt å seie for kven ho i dag har blitt, om det framleis finnast ein del av henne som er uberøyrt av rasisme, og opplevinga av å møte rasisme så ofte, at ho ikkje kan fortelje venene sine om alle hendingar, fordi det vil bety at dei aldri vil hinne å tale om andre ting ilag. Boka er ein del av serien norsk røyndom. Omtalen er utarbeidd av BS. Omfang 93 s.

Eg snakkar om det heile tida av Camara Lundestad Joof

Larsen, Bård: Demokrati i trøbbel

Historisk sett er liberalt demokrati ekstremt vellykket. Mennesker har aldri vært friskere, rikere eller levd lenger. De oppvoksende generasjonene er for det meste født inn i en trygg verden. Skal vi tro noen undersøkelser, er vi også lykkeligere enn noensinne. At vi opplever sviktende tillit til demokratiet og politisk uro er derfor vanskelig å begripe. Men vi lever i en uggen tid. Stemningen bærer preg av mistillit og fatalisme. Den uroen som vi opplever er en kamp om ideer. Men også om virkelighetsforståelser. I den nye medievirkeligheten kastes det ut motstridende informasjon om hva som skjer rundt oss. Mye av det er beviselig løgn. Dette essayet er et forsøk på å forklare det liberale demokratiets forutsetninger og innretninger, men det er også et forsøk på å beskrive hva liberalt demokrati ikke er. Selv om det er mye vi kan mislike, kanskje til og med sterkt, er det ikke sikkert at vi vil like det som eventuelt kommer etter liberalt demokrati. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 135 s.

Demokrati i trøbbel av Bård Larsen

Kalsnes, Bente: Falske nyheter

Falske nyheter er ikke et nytt fenomen. Det som er nytt er måten det produseres, distribueres og konsumeres på via internett og digitale medier. Boka viser hvordan falske nyheter og desinformasjon er en trussel mot demokratiet og hvordan det gjør det vanskelig å skille mellom ekte og falske nyheter, sant fra løgn og informasjon fra propaganda. Boken behandler tre hovedspørsmål: hva er desinformasjon og falske nyheter, hvorfor skapes og deles de og hvordan skal man bekjempe dette. Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 161 s.

Falske nyheter av Bente Kalsnes

Lanier, Jaron: Ti argumenter for å slette sosiale medier nå

Det er vanskelig å se for seg et liv uten sosiale medier, men forfatter Jaron Lanier insisterer på at du vil få det bedre uten. I denne viktige boken presenterer han ti argumenter for hvorfor vi alle bør være mer bevisst vår aktivitet på nettet. Sosiale medier har en tendens til å bringe frem det verste i oss. Det gjør politikk skremmende, fordreier vårt forhold til sannheten og distanserer oss fra andre mennesker selv om vi har mer «kontakt» med andre enn noen gang før. Hvordan forbli uavhengige i en verden der vi er under kontinuerlig overvåkning og konstant blir stimulert av algoritmer? Omtalen er utarbeidet av forlaget. Omfang 163 s.

Ti argumenter for å slette sosiale medier av Jaron Lanier

Mudde, Cas: Populisme

Denne boka gir en innføring i populisme og hvordan dagens populismebølge kan forstås. Boken tar utgangspunkt i at populismebevegelser spiller på en motsetning, reell eller konstruert, mellom det «rene folket» og en «korrupt elite». Forfatterne foretar en begrepsoppklaring og ser nærmere på hvem som egentlig stemmer på populistene. Hvilken makt har ideologien i praksis, og hva kan de langsiktige konsekvensene av populismeutfordringen være? Omtalen er utarbeidet av BS. Omfang 163.

Populisme av Cas Mudde
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙