Hva leter du etter?
Doppler av Erlend Loe

Fordypningsoppgave om Doppler og Tollak til Ingeborg

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har begynt med fordypningsoppgaven, men sliter litt med hvordan jeg skal strukturere oppgaven og hva som er relevant og skrive om.

Problemstillingen min er: Hvordan formidles samfunnskritikk gjennom hovedpersonene i romanene Doppler og Tollak til Ingeborg av henholdsvis Erlend Loe og Tore Renberg? Synes dere dette er en god problemstilling, og bøker som passer å ha om i samme oppgave? Har dere evt. noen gode tips til hvordan jeg kan jobbe videre med hoveddelen, altså analysen?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Jeg synes problemstillingen er god, og Doppler og Tollak til Ingeborg passer godt å lese og undersøke i lys av hverandre.

Dette er kanskje ikke bøker man umiddelbart tenker på som samfunnskritiske, men det kan være en fordel. Du kan for eksempel komme inn på utenforskap, og spørre hvorfor både Doppler og Tollak lever på utsiden eller i utkanten av samfunnet. Hvorfor Doppler velger å trekke seg tilbake, til naturen – er det en slags sivilisasjonskritikk han driver med, en slags protest? Dette er en bok som nokså åpenbart er skrevet i forlengelse av Markens grøde av Knut Hamsun.

Når det gjelder Tollak sine motiver er de kanskje mer introverte? Du kan kikke på dette svaret til en annen oppgave om Tollak til Ingeborg og utenforskap, se lenke nederst. Vi har også intervjuet Tore Renberg om romanen, se lenke nederst.

Når du skal strukturere oppgaven er det enklest/mest ryddig å analysere begge bøkene hver for seg først, ut ifra problemstillingen din, og så sammenlikne dem - se på forskjeller og likheter- basert på det du har funnet i analysene.

Lykke til med fordypningsoppgave!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙