Utsnitt av Vær snill med dyrene av Monica Isakstuen

Fordypningsoppgave om Et dukkehjem og en nyere bok om kvinnerollen

SPØRSMÅL: "Hei:) Jeg går i 3. klasse på VGS og vi jobber nå med en fordypningsoppgaven i norsken.

Jeg har tenkt på å sammenlikne Kvinnenes posisjon i litteraturen/samfunnet på Ibsen sin tid med kvinnens posisjon i dag. I oppgaven tenker jeg å sammenlikne stykke Et dukkehjem av Henrik Ibsen med en bok fra nyere tid som handler om kvinnen og skildrer kvinnens posisjon i dagens samfunn.

Jeg lurte derfor på om dere kunne hatt et forslag til en bok jeg kunne sammenliknet Et dukkehjem med, og evt. en problemstilling jeg kunne brukt?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Det er mange som vil skrive fordypningsoppgave om Ibsen, og da ofte om Et dukkehjem. Det høres ut som du har tenkt å skrive et temastudium, og det er ikke vanskelig å finne moderne bøker om kvinners posisjon i samfunnet.

Noen gode bøker å lese opp mot Et dukkehjem kan være Historie om et ekteskap (Geir Gulliksen), Vær snill med dyrene (Monica Isakstuen) og Ingenting å angre på (Trude Marstein). Alle tre har markante kvinnelige karakterer som er klare kontraster til Ibsens Nora. Du kan også trekke inn sjangerforskjeller i en slik oppgave, siden disse bøkene er romaner, mens Ibsens Et dukkehjem er et drama. Romaner og drama bruker helt forskjellige virkemidler for å fortelle en historie.

Du bør prøve å lage en problemstilling som er formulert som et åpent spørsmål, men samtidig er presist nok til at oppgaven din blir altfor bred. En problemstilling kan være «Hvordan skildres kvinnerollen i Et dukkehjem og bok X?». Da kan du se på alle litterære virkemidler i Ibsens stykke og den andre boken du velger.

Husk at oppgaven din i all hovedsak skal handle om tekstene som litteratur. Det skal ikke være din vurdering av hvordan personene oppfører seg, eller en samfunnsfagoppgave om hvordan samfunnet har endret seg siden 1800-tallet – selv om du nok vil komme innom begge deler.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙