Hva leter du etter?
Fra omslaget til To søstre av Åsne Seierstad

Fordypningsoppgave om To søstre av Åsne Seierstad og En norsk tragedie av Aage Borchgrevink

SPØRSMÅL: Hei. Jeg skal bruke bøkene To søstre av Åsne Seierstad og En norsk tragedie, av Aage Borchgrevink i mitt særemne. Tenkte å fokusere på likheter og ulikheter mellom framstillingen av radikaliseringen av hovedpersonene.

Men hva skal jeg ha med for at oppgaven skal fokusere på noe norskfaglig? Skal jeg snakke om virkemidler som er brukt i bøkene, og kan du hjelpe meg litt med dette i så fall? Lurte også på om begge bøkene er under sjangeren sakprosa, og er dokumentarbok en gren under denne sjangeren?

Håper på svar."

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Ja, for at det skal bli en norskfaglig fordypningsoppgave er det veldig viktig er at du konsentrer deg om hvordan radikaliseringen kommer til uttrykk i akkurat denne litteraturen, og ikke skriver en generell oppgave om temaet. Du må undersøke de litterære virkemidlene, og hvordan historien om de to søstrene og ABB blir formidlet til oss via de forskjellige bøkene.

Både To søstre og En norsk tragedie er sakprosabøker, og kan nok kalles «dokumentarlitteratur» - altså litteratur som baserer seg på faktiske, ikke-fiktive hendelser som er blitt dokumentert, for eksempel i politirapporter. (Du kan lese mer om dokumentarlitteratur her: https://snl.no/dokumentarlitteratur)

Begge bøkene rommer imidlertid «mer» enn faktaopplysninger; for eksempel intervjuer, analyser, refleksjoner, tolkninger og en rekke skjønnlitterære virkemidler, slik Seierstad er kjent for å benytte seg av i bøkene sine.

Jeg har ikke lest En norsk tragedie, men har lest ulike omtaler av boka hvor forfatteren karakteriseres som en «detektiv», i sitt forsøk på å nøste opp trådene i ABBs personlighet og ekstreme handlinger, og slik komme med en slags forklaring på det uforklarlige.

Jeg lurer derfor på hva dette «spenningsmomentet» består i: hvilke grep og virkemidler er det forfatteren tar i bruk for å få fram detektivarbeidet sitt, for å holde på spenningen og leserens interesse gjennom boka? Kanskje du kan se nærmere på slike sider ved bøkene i oppgaven din.

Lykke til!

Vennlig hilsen Hild

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙