Hva leter du etter?
Bienes historie av Maja Lunde

Fordypningsoppgave om klimaproblematikk

SPØRSMÅL: "Hei! Jeg skal skrive om klimalitteratur i fordypningsoppgaven, og har valgt Bienes historie av Maja Lunde og Prinsesse Mononoke (film).

Jeg er ikke ferdig med Bienes historie ennå, men har sett filmen flere ganger. Jeg har primært to spørsmål:

  1. Har dere noen gode tips til å skrive om film i denne typen oppgave? Hvordan sammenligne film og bok når det ikke er en adaptasjon, og hvordan kan jeg få fram virkemiddel på en god måte?

  2. Har dere noen innspill til problemstillinger rundt klimalitteratur? Har allerede noen, men vi må levere mange til læreren og jeg trenger litt inspirasjon. De jeg alt har tenkt på er:

  • Kven blir framstilt som miljøproblemet sine største offer?
  • Korleis blir mennesket si rolle i miljøspørsmålet presentert?
  • Kva interessekonfliktar har menneske og natur? (og er dei annleis i bok og film?)

Takk for svar! :)

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Først og fremst må du tenke tematisk, og fokusere på det overordnede forholdet mellom menneske og natur som blir problematisert, både i Prinsesse Mononoke og i Bienes historie – på tross av sjanger. Men selvsagt må filmen og romanen analyseres på sine egne premisser, du må sette deg inn i både litterær analyse og filmanalyse, og være bevisst på at bok og film har ulike muligheter for å få fram temaet. Men en slik tematisk sammenlikning kan bli veldig interessant.

Jeg synes du skal droppe «klimalitteratur»-begrepet, for å presisere oppgaven: Prinsesse Mononoke er over 20 år gammel og ble lansert lenge før klima-spørsmålet sto i fokus, og Bienes historie problematiserer naturkrise, mer enn klimakrise. Slik kan oppgaven også litt "enklere" knyttes til den eldgamle, og aktuelle, konflikten mellom menneske og natur, mellom kultur og natur. For inspirasjon forslår jeg at du leser novelletten "Torvmyr" fra 1880, av Alexander Kielland, uten at du trenger å inkludere den i oppgaven, men her vil du søte på mange av de samme ideene.

I "Torvmyr" er det en ravn som fører ordet, som tenker og kjefter på menneskene som ikke ser ut til å ha respekt for noe i naturen, og ravnen skremmer dem: menneskene tror det er noe ondt, djevelen, som snakker. I stedet er det naturen selv, i en ravns skikkelse. Jeg tror det kan være fruktbart å ta utgangspunkt i dette «fantastiske» aspektet, det overnaturlige, eller science fiction-aktige, som også er viktig i Prinsesse Mononoke og i Bienes historie.

Både i boken og i filmen blir vi presentert for et skremmende fantasiunivers: i Prinsesse Mononoke en slags mytologisk fortid, hvor mennesker og guder eksisterer side om side, og i Bienes historie får vi innblikk i et forferdelig framtidsscenario, der naturlig insektpollinering er fortid. I både filmen og boken dreier det seg om konsekvensene av menneskenes egoisme og dumhet overfor naturen, om naturens skremmende "straff", kanskje tolket som ondskap, eller likegyldighet. Og både Prinsesse Mononoke og Bienes historie kan ses som allegorier for miljøproblemer i samtiden, og som sivilisasjonskritikk i det hele tatt ... En mulig problemstilling kan være: "Hvordan er de ikke-realistiske tekstene Prinsesse Mononoke og Bienes historie samfunnskritiske?"

Tips: Det er viktig at denne urealistiske måten å konfrontere oss med for eksempel miljøproblemer på, kan ha en enorm kraft, og du kan undersøke hvordan filmen og boken bruker de virkemidlene de har til rådighet for å oppnå denne effekten.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙