Hva leter du etter?
Jens Stoltenberg (Wikimedia Commons,Kjetil Ree)

Fordypningsoppgave om taler som forandret verden

SPØRSMÅL: "Jeg skal i gang med fordypningsoppgave, jeg går i Vg3 på Sandnes videregående skole. Jeg har bestemt meg for å ta utgangspunkt i evnen til å tale og overbevise. Jeg ønsker også å skrive om noen taler som forandret verden. Det jeg sliter med er en problemstilling, og litteratur jeg kan ta utgangspunkt i. Har dere noe litteraturtips som kan komme meg til gode, og en evt. problemstilling?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Å holde tale er en av de eldste kommunikasjonsformene i verden, og mange av historiens mest berømte taler er også skrevet ned. Du har alle forutsetninger for å skrive en god oppgave!

Det høres ut som du vil skrive en sjangeroppgave om taler. Dette kalles ofte en retorisk analyse. Alle talere ønsker å få frem et bestemt budskap eller vekke bestemte følelser hos sitt publikum. Jeg tror det er lurt å sammenligne to taler i oppgaven din. (Én tale kan bli litt lite, tre taler kan bli vanskelig å holde fra hverandre både for deg som skriver og for leseren.)

En problemstilling til oppgaven din kan være: Hva er hensikten med tale A og B, og hvilke retoriske og språklige virkemidler bruker de for å få fram budskapet? Da kan du se på hver av talene, og dessuten sammenligne dem.

De fleste talene i verdenshistorien er holdt på andre språk enn norsk, men siden du skal skrive en oppgave i norskfaget, vil jeg anbefale deg å velge taler som opprinnelig ble holdt på norsk. Da slipper du å forholde deg til oversettelser og nyanser som kan gå tapt der. (Det er kanskje ikke så mange norske taler som har «forandret verden», men de har vært viktige i norsk historie.)

Her er noen forslag til taler:


Retorikk består av mange ulike komponenter. Det står sikkert en del om dette i læremidlene dere bruker på skolen, og det finnes flere gode nettsteder om retorikk. Jeg vil også anbefale at du tar en tur på biblioteket og ser om du finner bøker som kan være til hjelp. Sandnes bibliotek har garantert mange bøker om retorikk. Her er Sølvbergets utvalg: https://solvberget.bib.no/cgi-bin/m2?mode=vt&hpid=1641201620&nyttsok=1&pubsok_txt_0=retorikk

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Åsmund, Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙