Hva leter du etter?

Globalisering

Hva er globalisering, og kan dere hjelpe meg med å drøfte positive og negative konsekvenser av globalisering?

Hva er Globalisering

Globalisering er et svært omfangsrikt begrep som blir brukt mye, og om ulike ting. Derfor er det viktig å klargjøre hva en mener med begrepet når en skal gå i gang med en slik oppgave. En definisjon av Globalisering kan være: Globalisering er en generell utviklingsprosess som gjør verden til et samfunn, eller minsker betydningen av landegrensene. Utviklingen skjer på ulike områder, økonomi, kultur, politikk, teknologi og miljø.

Globalisering bra eller dårlig?

En hører gjerne at noen er veldig mot, eller veldig for globalisering. Men når prosessen globalisering er så omfattende har den selvfølgelig både gode og dårlige sider. Noen har også fokus på at globalisering er en utvikling som i hovedsak har foregått de siste tiårene. Andre understreker at globalisering var noe som begynte for mange hundre år siden. De fleste peker på 1400 tallet, med de store oppdagelsene, men i boken The Year 1000 drar Valerie Hansen fram dette runde tallet som begynnelsen på globaliseringen, med vikingenes reiser til Vinland som den sentrale hendelsen.

Det kan bli vanskelig å diskutere om globalisering er et gode eller onde, for globalisering i seg selv er verken god eller dårlig. Diskusjonen burde være mer hvordan vi bør og kan forme globaliseringen.

Konsekvenser av globalisering

  • Globalisering kan føre til at tradisjonelle politiske og juridiske institusjoner som er bygd opp rundt nasjonalstatene får mindre innflytelse
  • Internasjonale institusjoner som for eksempel FN har kanskje ikke nok innflytelse til å forme globaliseringen.
  • Internasjonale økonomiske aktører og store internasjonale selskaper får stor makt. Det kan bli et demokratisk problem. Politikere og demokratisk valgte, eller andre institusjoner, som representerer folket får mindre makt.
  • Globalisering fører med seg mer transport av varer og større forbruk. Det kan være en belastning for miljøet.
  • Globalisering fører til raskere spredning av teknologi, ideer, kunnskap og kultur.
  • Globalisering fører også til mer handel, billigere varer og en generell vekst i økonomien. Men mange vil bestride om det er en udelt positiv konsekvens; både på grunn av miljø, og skjev fordeling av den økonomiske veksten.
  • Globaliseringen har ført til motreaksjoner, som har kommet til syne de siste årene med nye sterke politiske strømninger knyttet til mer proteksjonisme, skepsis til internasjonale institusjoner og innvandrings motstand. Det har blant annet kommet til uttrykk gjennom Brexit og valg av Donald Trump som president i USA.
  • Globalisering, i form av at mennesker reiser mer, kan føre til raskere spredning av epidemier. Konsekvensene kan også bli en global økonomisk krise.
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙