Hva leter du etter?

Hva er Boko Haram?

Hva er Boko Haram og hvorfor er det opprør og konflikt i Nigeria?

Hva er Boko Haram

Boko Haram er en Islamistisk terror- og opprørsorganisasjon. Bakgrunnen til organisasjonen er motstand mot sekularisering, modernisering og innflytelse fra det mer vestlig Sør-Nigeria på det muslimske Nord-Nigeria. Mange er av den oppfatning at organisasjonen springer ut fra en bevegelse i Nord-Nigeria som opprettet egne koranskoler som en reaksjon på det de mente var vestlig og kolonial innflytelse på utdanningssystemet i Nigeria. Mye tyder på at Boko Haram både rekrutteringsmessig og ideologisk baserer seg på disse koranskolene og bakgrunnen for opprettelsen av dem. Boko Haram blir gjerne oversatt til å bety "vestlig utdanning er synd". Deres mål har vært å innføre et strengt Sharia regime i Nord-Nigeria. Nå har de også ambisjoner om å skape et afrikansk kalifat, etter IS sin modell fra Midtøsten.

Forløperen til Boko Haram ble opprettet i 2002 av Mohammed Yusuf. Da som et eget samfunn med egne skoler og sahrialover. De spilte på misnøye med det politiske styret, korrupsjon og staten. De tiltrakk seg fattige familier og unge arbeidsløse menn fra store områder. Først i 2009 ble Boko Haram direkte involvert i den religiøse volden i Nord-Nigeria. Etter at Abubakar Shekau blir leder i 2009 styrkes det Jihadistiske aspektet ved Boko Harma og bånd blir knyttet til først Al Qaida og senere IS.

En annen innfallsvinkel er å se på Boko Haram som en mer typisk Afrikansk opprørsorganisasjon, og vurdere det ideologiske og politiske forsøket på å legitimere volden og opprøret som mer underliggende. Nigeria er som andre afrikanske land preget av en svak stat som har liten legitimitet og oppslutning hos store deler av befolkningen, landet kan i liten grad kalles en nasjonalstat og har dårlig etablerte institusjoner som kan ta vare på statlige funksjoner.

Det er opposisjonsledere med mer tro på vold en demokratiske kanaler for å kunne realisere sine ambisjoner om makt og å kontrollere territorium med store verdier. Det er unge arbeidsløse menn som har få alternativ både økonomisk og sosialt enn å leve av sitt våpen, eller kanskje prøve å komme seg til Europa. I Boko Haram sitt tilfelle gir nok det religiøse aspektet organisasjonen en ekstra kraft, men foruten denne delen av organisasjonen og at den har hentet inspirasjon og strategi fra islamittiske organisasjoner har den mange likheter med andre opprørsorganisasjoner i Afrika som gjerne har en mer etnisk eller politisk bakgrunn.

Hvorfor er det opprør og konflikt i Nigeria

Nigeria har etter uavhengighet vært sterkt preget av voldelige konflikter. Med alt fra en blodig borgerkrig, utallige kupp, og flere mer eller mindre aktive regionale opprørsgrupper. Det er som mange andre afrikanske land lite som minner om en nasjonalstat. Landet er preget av korrupsjon, dårlig politisk styre, en svak stat og mye fattigdom til tross for store forekomster av olje. Kombinert med etniske og religiøse skiller utgjør dette en arena hvor det kan lett oppstå alvorlige konflikter, stor misnøye med myndighetene og opprørsorganisasjoner. At skillet mellom muslimer og kristne har ført til konflikt er ikke noe nytt. Det nye er vel at Boko Haram etter hvert er i like stor grad er i konflikt de mer stats-tro muslimene i nord som de kristne i sør. Det er ikke den eneste konflikten som har ført til opprørsgrupper i dagens Nigeria. I de østlige delene av landet rundt det oljerike Niger-deltaet har det også oppstått alvorlige og voldelige konflikter. Årsaken er både protester mot miljøødeleggelser, ønske om tilgang til oljepenger og etnisitet.


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙