Hva leter du etter?

Hva er internasjonale sanksjoner?

Hvordan kan man straffe land som bryter våpenhvileavtaler, folkeretten og andre avtaler uten at det går ut over sivile?

De kan for eksempel straffes gjennom sanksjoner som blir vedtatt i FN, eller av andre grupper med land.

Det er ikke slik at sanksjoner nødvendigvis rammer sivilbefolkningen mindre en bruk av militærmakt, men de er mindre dramatiske og konsekvensene for sivilbefolkningen blir påført mer indirekte av de som står bak tiltakene. Det er også mulig at de politiske og sikkerhetsmessige konsekvensene av militærmakt kan bli langt større.

Konsekvensene for sivilbefolkningen av USA sitt angrep på Syria etter at de angivelig brukte kjemiske våpen har vært langt mindre en sanksjonene mot regime i Nord-Korea eller blokaden av Jemen.

Det er ulike typer sanksjoner, eller tiltak, som i større eller mindre grad rammer sivilbefolkningen. Det kan være et våpenembargo, reise- eller økonomiske sanksjoner rettet mot ledere og andre sentrale personer, eller generelle økonomiske- og handelssanksjoner. Det siste vil i større grad vil ramme sivilbefolkningen.

Kulturelle eller diplomatiske sanksjoner er også et alternativ som rammer sivilbefolkningen i liten grad. Det vil si at en bryter diplomatisk kontakt, eller utviser diplomater og stenger ambassader.

Det er mange land som er rammet av ulike sanksjoner og tiltak. Her finner du en liste over tiltak og sanksjoner som Norge har innført mot land, grupper og personer. På listen her finner du land som Russland og Nord-Korea.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙