Hva leter du etter?
Portrett av Veronica Salinas

Hvilken epoke hører disse bøkene til?

SPØRSMÅL: "Hei jeg skriver fordypningsoppgaven om to bøker som handler om kulturmøte, disse bøkene er ikke så gamle og jeg lurer derfor på hvilken epoke man kan kategorisere de i? Bøkene er: Og - en argentinsk au pairs dagbok av Veronica Salinas og Izzat, for ærens skyld av Nasim Karim."

SVAR: Hei, og takk for spørsmål!

Både Izzat, for ærens skyld (1996) av Nasim Karim og Og - en argentinsk au pairs dagbok (2017) av Veronica Salinas (bildet over) er relativt nye bøker, og tilhører på en måte samtidslitteraturen. Det er derfor ikke mulig – og heller ikke nødvendig, eller hensiktsmessig – å kategorisere dem i bestemte litteraturhistoriske epoker. 

Disse epokene er egentlig bare pedagogiske merkelapper vi har satt på litteratur, skrevet innenfor visse perioder, basert på fellestrekk og tendenser vi på en viss avstand, kan se i litteraturen. Slike sammenhenger som kan være vanskelige å få øye på i den nye litteraturen, fordi den er for nær.

Denne kategoriseringen gjør det enklere å få oversikt over litteraturhistorien, men den virker også reduserende overfor litteratur og forfatterskap. Amalie Skram er for eksempel ikke bare en naturalistisk forfatter, selv om hun ofte blir framstilt som nettopp det.

Når det er sagt er det likevel viktig at du plasserer romanene i en litterær og samfunnsmessig kontekst. De ble skrevet med cirka 20-års mellomrom, og mye skjedde på «kulturmøtefronten» i mellomtiden.

For eksempel var Izzat, for ærens skyld en av de første bøkene som kom ut på norsk, skrevet fra et (kvinnelig) andregenerasjons innvandrerperspektiv, og problemstillinger knyttet til ære og tvangsekteskap var tidligere ikke blitt behandlet noe særlig i offentligheten.

Og Og- en argentinsk au pairs dagbok føyer seg på sin side inn i en helt annen flerkulturell kontekst, og handler om kulturmøter mellom flere ulike kulturer – ikke bare mellom den argentinske og den norske – og om kommunikasjon og tilhørighet på tross av språkproblemer og vanskeligheter.

Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙