Hva leter du etter?

Hvor går grensen?

Tema for Nordisk barnebokkonferanse 2019 er klart. Hvilke grenser opererer vi med på barnebokfeltet i Norden?

Nordisk barnebokkonferanse arrangeres på Sølvberget 4. - 6. februar 2019, og temaet denne gangen blir "Hvor går grensen?". Dagens nyhetsbilde preges av ulike grensediskusjoner knyttet til asylpolitikk, #metoo og "fake news". Hvilke grenser forholder vi oss til på barnebokfeltet? Hvor går aldersgrensene, sjangergrensene og de etiske grensene for produksjon og formidling av barnelitteratur i de ulike nordiske landene?

Etiske grenser

Litteraturen i seg selv er preget av økt mangfold og større åpenhet, og selv om sensur i barnelitteratur fortsatt forekommer, skjermer vi ikke barneleseren på samme måte som før. Dagens barnelitteratur tar opp tunge tema som flukt, fremmedfrykt og kulturkonflikt, og stadig flere tabuer brytes. Det siste året har vi til og med fått en bildebok om porno. Hvor går grensen for hva som kan formidles i barnelitteratur? Finnes det i det hele tatt en grense her, og er denne grensen ulik i de ulike nordiske landene? Hvordan påvirker i så fall disse forskjellene oversetterbransjen?

Gro Dahle og Kaia Dahle Nyhus står bak Sesam sesam, fjorårets mest kontroversielle bildebokutgivelse i Norge. Og det er med glede vi allerede nå kan røpe at begge to står på programmet til NBBK 2019, som konferansens første bekreftede gjester.

Aldersgrenser

Spørsmålene over henger tett sammen med synet på barn og barnekultur i de ulike nordiske landene, og hvor vi setter grensene mellom barn, ungdom og voksne.

Disse grensene påvirker også hvordan vi vurderer kvalitet i barnelitteraturen. Den siste tiden har flere tatt til orde for økt involvering av barn og unge selv i produksjon, formidling og vurdering av barnelitteratur, og som et prøveprosjekt skal nå en 5. klasse i Oslo bestemme hvilke forfattere som skal få midler fra Kulturrådets faglige utvalg for litteratur. Hvor går grensen for barn og unges rett til medvirkning på barnelitteraturfeltet?

Sjangergrenser

Det kan også være interessant å diskutere grenser i tilknytning til form. Dagens barnelitteratur leker med sjangrer og formater, og blander ofte uttrykksformer. Og gjennom ulike digitale plattformer tilbys barn og unge nye former for litteraturopplevelser.

Hvor går grensen for en sjanger eller et format, og hvor går grensen for selve litteraturbegrepet? Klarer barnebokbransjen holde tritt med den digitale utviklingen, eller finnes det en grense for hvor mye vi evner å fornye oss?

Sirenesang

Sirenesang - en litterær lydvandring for barn av Gunvor Ganer Krejberg.

Bibliotekenes grenser

Sist, men ikke minst, er spørsmålet om grenser relevant for utviklingen av bibliotek for barn og unge. Nylig gjenåpnet Stovner bibliotek i Oslo, innredet som en innendørs park i et kjøpesenter. For deres brukere er møteplassfunksjonen vel så viktig som bøkene. Og på de fleste storbybibliotekene i Norden er cafeer, lekerom og kreative verksteder blitt en viktig del av tilbudet. Er tiden for tradisjonelle bokhyller forbi? Hvor går grensene for framtidens bibliotek?

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙