Hva leter du etter?

Hvorfor er noen land fattige?

Det er mange ulike årsaker til at noen land er fattige, og årsakene er ofte forskjellige fra land til land. Eksperter kan også ofte være uenige i de viktigste grunnene til at et land er fattig.

Internasjonale forhold

Noen vil legge vekt på historie og internasjonale forhold. De mener gjerne at det er skjeve maktforhold i verden, særlig på det internasjonale økonomiske markedet, som rammer de fattigste landene hardt. De vil også peke på økonomisk utbytting og kolonitiden som forklaringer på at land er fattige.

Ofte mener de som heller til slike forklaringer at de fattige landene må få lov til å beskytte sin egen økonomi og produksjon. Samtidig må det gjøres tiltak internasjonalt som gjør det lettere for de fattige landene å klare seg på det internasjonale markedet.

Interne forhold

Andre vil peke på interne forhold. Som dårlig politiskstyre, korrupsjon og manglende samfunnsforhold og kultur for en vel fungerende økonomi.

Generelt kan en si at de som legger vekt på slike forhold mener at hvis landet skal ha en økonomisk vekst må de utvikle seg på samme måte som landene i vesten. Landet må moderniseres med utdanning, teknologi og politiske institusjoner. De som vektlegger interne forhold mener gjerne at kapitalisme og et fritt marked etter modell fra vesten er nødvendig for økonomisk utvikling. Landets næringsliv må kunne konkurrere på et fritt internasjonalt marked.

Svake stater og krig

Krig, politisk ustabilitet og svake stater kan være viktige årsaker til at et land er fattig.

Geografi

For noen land kan manglende naturressurser og klimatiske forhold være medvirkende faktorer.

  • Dette er grove forenklinger om kompliserte sammenhenger. Sjelden er årsakene til at land er fattige enkle å forklare. Det er sjelden en type forklaring utelukker en annen, de henger gjerne sammen. Enkle løsninger finnes heller ikke, ofte har politikk som har vært vellykket i et land vært mislykket i andre. I lenkene nedenfor finner du mer bakgrunnsinformasjon om hvorfor land er fattige.
Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙