Hva leter du etter?

Hvorfor gikk USA til angrep på Irak?

Dette er et svært vanskelig spørsmål, og det finnes ikke noe entydig svar på det. I dette svaret finner du også lenker til mer bakgrunnsinformasjon om krigen i Irak.

Dette er et godt spørsmål, som dessverre ikke har et godt svar. De som bestemte at USA skulle gå til angrep på Irak har i ettertid funnet det vanskelig å gi et godt og troverdig svar på dette spørsmålet.

Nedenfor er det flere årsaker som har vært i bildet for å forklare bakgrunnen for krigen.

USAs offisielle begrunnelse

Begrunnelsen som regjeringen til Bush fremhevet var at Irak produserte eller hadde et program for produksjon av masseødeleggelsevåpen, og var, eller kom til å bli, en trussel mot USA og andre land sin sikkerhet. Den direkte foranliggende årsaken var terrorangrepet på USA 11. september 2001. Selv om det var klart for de fleste at Irak ikke var innblandet i dette angrepet ble dette knyttet til Irak. Og ble det brukt av amerikanske politikere for å få støtte i befolkningen til krigføringen mot Irak.

Spillet rundt Irak og landets våpenprogram startet lenge før 2001, men kom mer i fokus og ble prøvd å koblet til krigen mot terror etter 11/9 2001. USA fikk aldri støtte i FN for sine argumenter om å angripe Irak, og de gikk til angrep uten støtte fra FN.

Etter krigen og gjennomgang av tusenvis av irakiske dokumenter har en aldri funnet bevis eller noe som har styrket USA sine påstander om utvikling av våpen, eller Saddam Hussein sine kontakter med terrororganisasjonen al-Qaida. Etteretningen som ble brukt var feilaktig, og mye tyder på at deler av ettertnigsbildet ble manipulert av krefter som var tjent med, eller ønsket, et angrep på Irak.

Senere har USA lagt stor vekt på å rettferdigjøre krigen med at de fjernet diktatoren Saddam Hussein, og ønsket å spre demokrati i regionen. Irak skulle bli et demokratisk fyrtårn i Midtøsten.

Andre mulige motiver for krigen i Irak

Det spekuleres i at den egentlige årsaken til angrepet var å få kontroll over de viktige oljeressursene til Irak. Andre peker på lobbyvirksomhet og innflytelse fra store internasjonale selskaper som har tjent mye penger på krigen. Eksil-irakere som senere fikk maktposisjoner i Irak var også svært aktive for å påvirke USA til å fjerne Saddam Hussein. Noen eksil-irakere var for eksempel sentrale informanter for USA sine påstander om Irak sine våpenprogram.

Årsakene er også geopolitiske - Supermakten USA ønsket et alliert regime i et meget strategisk viktig område i forhold til sikkerhetspolitikk og oljeressurser. Et fiendtlig regime i Irak kunne utgjøre en framtidig trussel både økonomisk og sikkerhetsmessig.

Det eksisterte planer for krigen mot Irak lenge før 11. september 2001. Noen av Bush sine rådgivere var blant de fremste kritikerne av at en ikke benyttet seg av muligheten da Irak okkuperte Kuwait i 1990. De ønsket at en ikke hadde nøyd seg med å befri Kuwait, men skulle samtidig ha avsatt Saddam Hussein og få et USA-vennlig regime i Irak. De så på terrorangrepet 11. september som en ny mulighet. De samme rådgiverne hadde før de fikk makt vært aktive strateger og teoretikere for en langt mer aktiv amerikansk utenrikspolitikk for å forsvare landet sin imperiestatus.

Støtten i USA sin befolkning

Årsakene til at Bush og hans rådgivere bestemte seg for å angripe Irak er med andre ord svært uklare. Flere av forholdene over spilte nok en rolle. Grunnen til at de fikk støtte for angrepet i befolkningen og hos andre politikere i USA var koblingen til terrorangrepet og påstandene om masseødeleggelsesvåpen. To faktorer som har vist seg å ikke være reelle. I hvor stor grad Bush-administrasjonen løy og manipulerte for å få sin krig, som blant annet har kostet over 4351 amerikanske soldater livet, er et åpent spørsmål.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙