Hva leter du etter?

Konflikten på Filippinene?

Hvorfor begynte konflikten, hva blir gjort for å løse den og andre spørsmål om krig og konflikter på Filippinene.

Det er flere væpnede konflikter på Filippinene. Hæren har kjempet mot både muslimske og kommunistiske opprørere, men den dødeligste "krigen" på Filippinene de siste årene har vært Dutertes krig mot narkotika. Det blir rapportert om over 12000 drepte.

Den kommunistiske militante gruppene NPA er sterkt svekket. Noen kilder mener at de har omtrent 3200 soldater. Det har vært flere forsøk på å få til en fredsavtale mellom NPA og myndighetene i Oslo. Forhandlingene startet i 2001, og har blitt gjenopptatt i 2016. De har ikke kommet fram til en avtale, og forhandlingene er blitt truet etter at Dutertes regjeringen endret lover som skal gjøre det lettere for regjeringen å bekjempe NPA. De har enda ikke blitt enige om en våpenhvile.

Det er det muslimske opprøret på Mindanao som har vært den den mest alvorlige konflikten, Moro-konflikten. Det har vært mange forsøk på å få til fredsavtaler, en har kommet fram til våpenhvileavtaler. Våren 2014 ble det endelig inngått en avtale som kan avslutte en 40 år lang konflikt. To sentrale opprørsgrupper MILF og MNLF har vist ønske om å inngå en endelig fred, men det finnes også ulike klansgrupper og fraksjoner som har brutt med MILF, og som er i opposisjon til fredsavtalen. De siste årene har også flere mindre islamistiske grupper som støtter ISIL vært aktive. I 2017 førte dette til harde kamper i Marawi.

Hvorfor begynte konflikten på Filippinene?

Når spanjolene koloniserte Filippinene eksisterte det allerede noen muslimske sultaner på de sørlige øyene. De holdt til en viss grad stand mot spanjolene, først når USA overtok øyene ble også Mindanao kolonisert. Men det var store kulturelle forskjeller mellom det katolske Manila og de sørlige øyene.

Det muslimske opprøret var blant annet en konsekvens av at det på 1960 tallet ble gjennomført store flyttekampanjer på Filippinene til øyene i sør, blant annet Mindanao. De som flyttet var kristne, og de kom i stort antall hver uke til områder hvor muslimer hadde vært i flertall. De overtok landområder og muslimene fikk mindre innflytelse. Dette førte til motstand og økt nasjonalisme hos muslimene på Mindanao. Og den nasjonale frigjøringsfronten MNLF ble dannet på slutten av 60-tallet.

Hvor stor del av befolkningen tilhører de ulike gruppene (Muslimene, kristne og kommunistene)?

Bortimot 90% av innbyggerne på Filippinene er kristne, og ca 5% muslimer. De aller fleste muslimene bor på Mindanao.

Det er vanskelig å si hvor stor støtte de kommunistiske opprørerne har på Filippinene, men de står ikke veldig sterkt. Ved valget i 2001 fikk Bayan Muna, kanskje det partiet som ligger lengst til venstre på Filippinene, 11, 3 % av stemmene i valget til kongressen, i 2016 fikk de 1,9 %. De er blitt utsatt for omfattende undertrykkelse og svertekampanjer av myndighetene og hæren. Blant annet er de beskyldt for å ha hatt forbindelse til de kommunistiske opprørerne.

Hva har blitt gjort for å løse konflikten?

Det har vært mange forhandlingsforsøk mellom partene. En ble enige om fredsavtaler både i 1996 og 2008, men motstand fra ekstreme grupper på den muslimske siden og fra den kristne befolkningen har ført til at avtalene har strandet. Emner som blir diskutert er større selvstyre og mer muslimsk innflytelse på Mindanao. Konflikten må løses på en måte som gjør at muslimske gruppene føler at de har mer innflytelse, men dette er altså svært vanskelig å få til. Det har ikke blitt lettere å løse konflikten etter USA sin ”krig mot terror”, og den økte internasjonale fokuset på motsetninger og stridigheter mellom islam og kristendom. I 2014 ble det inngått en fredsavtale, men det har kommet til flere islamistiske grupper som ikke anerkjenner denne avtalen.

Hvordan blir striden utkjempet (hvilke virkemidler)?

Geriljakrig, kidnappinger og terroraksjoner har vært virkemidler som er blitt mye brukt i konflikten.

Hva handler konflikten hovedsakelig om?

Konflikten har handlet om muslimske grupper på Mindanao som har følt seg undertrykt, de ønsker mer innflytelse og større uavhengighet. Etter 2014 har mer ekstreme fundamentalistiske muslimske grupperinger med bånd til internasjonale islamister som IS spilt en større rolle i konflikten. Det har gjort videre fredsforhandlinger vanskeligere.


Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙