Hva leter du etter?
Kris sitter og skjelver. Tankeboblene viser at han tenker på noe vanskelig.

Tema 2023: Krise

6.-8. februar 2023 arrangeres NBBK for femte gang, og denne gangen er temaet Krise.

Nære og store kriser

2020-tallets mediebilde har hittil vært preget av kriser, og i 2023 blir temaet for Nordisk barnebokkonferanse (NBBK) nettopp Krise. Med storming av den amerikanske kongressen, krig i Europa, nedslående klimarapporter og historiske skogbranner har vi sett både et demokrati og et klima i krise. Skolestreik er et av flere eksempler på at barn lar seg engasjere av kriser. Men gjennom koronapandemien har krisen funnet veien inn i kjernen av barnas hverdag. Krig og flukt er tema for flere barne- og ungdomsbøker, hvordan fremstilles barnet i krise i litteraturen? Og hvordan takler litteraturen kriser i samtiden?

I følge Store Norske Leksikon er krise; «(…) en vanskelig situasjon, et avgjørende vendepunkt eller en plutselig forandring». Barne- og ungdomslitteraturen dreier seg ofte om nettopp vendepunkt og overganger; første skoledag, første vennskap, første forelskelse, overgang fra barn til ungdom og overgang fra ungdom til voksen. I barnelitteraturen består krisene ofte av det helt nære; venner som vokser fra hverandre, foreldre som går fra hverandre, barn som må flytte fra alt de kjenner, og identitetskriser.

Håp

Samtidig ser vi også de store krisene i barne- og ungdomslitteraturen i så vel fiksjon som fakta. I 2015 var temaet for NBBK "Undergang - eller overgang?", blant annet med henvisning til den tydelige dystopi-trenden i nyere ungdomslitteratur i Norden. Den dystopiske ungdomslitteraturen ser, både i Norden og internasjonalt, ut til å ha kommet for å bli. Hvorfor ser vi så mange kriser i ungdomslitteraturen? Lider den av idyllofobi? Kan mer håp og humor være veien til ungdommens lesehjerter?

Stikkordet «Håp» er også viktig for årets konferanse. For er alt helt krise, eller finnes det håp? Håpet i barnelitteraturen handler om de store kreftene; kjærlighet, vennskap og mot. Håpet ligger ofte i barnet selv, noe vi særlig ser i den fantastiske litteraturen, der det utvalgte barnet ofte er den eneste som kan redde verden.

Lesingen i krise?

Kanskje er selve lesingen i krise når hver fjerde gutt på ungdomsskolen er under kritisk lesenivå. Hvor er de mannlige rollemodellene for lesing? Og gjenspeiles mangfoldet i barnas virkelighet i bøkene, eller har vi en mangfoldskrise i barne- og ungdomslitteraturen? Koronapandemien har satt flere bransjer i krise, med kulturbransjen blant de mest berørte. Hvordan reagerer kulturbransjen, herunder folkebiblioteket, på krisen? Hvordan kan vi nå barn og ungdom gjennom digital formidling og digitale arrangement? Hva gjør barne- og ungdomsbibliotekaren når klassebesøkene avlyses? Vi vil utforske hvilke digitale svar som virket under pandemien, og som vi kan ta med oss videre. For bransjen var lockdown også en mulighet, plutselig hadde barn mer tid til å lese enn før. Hva skjedde med all denne ekstra tiden? Tapte lesingen i kampen mot korona?

Selv om lesingen er under press, ser vi at populariteten til strømmelydbøker og tegneserier blomstrer. Men har vi misforstått tegeserieformatet når grafiske romaner om alvorlige temaer kategoriseres som humor? Og hva skjer egentlig når bøker skrives eksklusivt for lydbokformatet? Er den tradisjonelle boka i krise?

Nordisk perspektiv

Det nordiske samarbeidet gir en verdifull mulighet til å se litterære kriser på tvers av kultur, språk og geografi. Har de nordiske landene samme utfordringer?

På begynnelsen av 2000-tallet uttalte forleggere at den norske ungdomslitteraturen var i krise. På samme tid blomstret den i Sverige. Nå ser bildet annerledes ut, med krisetid for den svenske ungdomsboka.

Hva kan vi lære av våre nordiske naboer når krisa står på som verst? Og hva skjer hvis vi ikke lenger kan kommunisere med dem? Har vi en nordisk identitetskrise når barn og ungdom søker mot amerikansk språk og kultur? Hva skjer med det nordiske språkfelleskapet når barnekulturen amerikaniseres?

Innspill til konferansen?

Har du ideer eller innspill til programmet for Nordisk barnebokkonferanse 2021? Vi tar gjerne imot tips om planlagte eller pågående forskning- og formidlingsprosjekter eller litterære utgivelser knyttet til temaet. Send oss en e-post!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙