Hva leter du etter?

Obstfelder i skolen - seminar for norsklærere i grunnskolen

I samarbeid med Universitetet i Stavanger inviterer vi norsklærere på 5.-10. trinn til seminar om Obstfelder i skolen, fredag 2. september.

Seminaret vil handle om Sigbjørn Obstfelder og hans poesi, og om hvordan man kan arbeide med dikt og poesi mer generelt i skolen – både når det gjelder lesing og skriving.

Det vil bli både forelesninger og ulike arbeidsoppgaver underveis i seminaret, og deltakerne får tilsendt et kompendium på e-post i forkant med aktuelle tekster.

Det hele ledes av Magne Drangeid og Lars Rune Waage, som begge underviser i litterære emner ved Grunnskolelærerutdanningen, Universitetet i Stavanger.

Seminaret er gratis og det blir lunsj fra Renaa Express.

Sted: Møteplassen, 1. etasje, Sølvberget

PROGRAM FREDAG 2. SEPTEMBER:

Kl. 9-12: LESING

a. Inderligt og underligt - hva er «det poetiske» hos Obstfelder? (vi leser noen dikt av Obstfelder).

b. Leseprosessen: Navigasjon, utfylling og fordobling

c. Lærerens forberedelse: Å lese diktets (u)muligheter.

d. Eleven som leser og oppdagelsesreisende

Kl. 12-13: Lunsj

Kl. 13-15: SKRIVING

a. «at raabe paa sund sands» - Obstfelders litterære samtid og tematiske kontekst

b. Å bruke Obstfelder-dikt som utgangspunkt for skriving

c. Avsluttende refleksjoner: Dikt, danning, skriving (u)lyst og (u)nytte

Påmelding på e-post til marita.aksnes@solvberget.no innen fredag 26. august.

Vennligst oppgi følgende i påmeldingen:

Navn:

Skole:

Klassetrinn du underviser på:

Spesielle behov ved lunsj (allergier o.l.):

Velkommen!

Spørsmål? Ta kontakt med Marita Aksnes, prosjektleder Obstfelder 150 år, tlf. 91601925.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙