Hva leter du etter?
Amalie Skram foto R. Ovesen / Nasjonalbibliotket

Problemstilling om forholdet mellom samfunn og litteratur i Amalie Skrams novelle Karens jul

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har fått i oppgave å vise hvordan samfunn og litteratur henger sammen i Karens jul. Og skal presentere problemstillingen min. Har dere noen forslag til problemstillinger knyttet til denne novellen? Går i 9. klasse, så ikke altfor vanskelige problemstillinger. ;) "

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet!

Det virker nesten som du har en problemstilling klar allerede: "Hvordan henger samfunn og litteratur sammen i Karens jul?" Det er en god problemstilling, siden den er et åpent spørsmål (ikke et ja/nei-spørsmål). Men hvis dere har fått i oppgave å lage en egen problemstilling innenfor dette store temaet, skjønner jeg at det kan bli litt vanskelig. Men vi skal prøve å hjelpe deg på vei!

Det kan være lurt å avgrense problemstillingen litt. En problemstilling kan være "Hvilke spor av samfunnsdebatten fra 1890-tallet ser vi i novellen Karens jul?".

Som du kanskje vet, var slutten av 1800-tallet en tid hvor det skjedde mye i den norske politiske debatten. Løsrivelse fra unionen med Sverige, kampen for stemmeretten og kampen for kvinners rettigheter var noen av de sentrale sakene.

Amalie Skram skrev i en tradisjon som kalles naturalismen. Hvilke naturalistiske trekk finner vi i novellen Karens jul? Har Karens jul et politisk budskap, og hva er i så fall det? Var naturalismen en konsekvens av den politiske debatten på den tiden? Disse spørsmålene kan du svare på i problemstillingen "Hvilke spor av samfunnsdebatten fra 1890-tallet ser vi i novellen Karens jul?"

Les mer her: https://tidsaand.no/tidslinjen/1885/desember/1/amalie-skrams-fortelling-karens-jul-blir-trykt-i-danske-politiken

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙