Hva leter du etter?
Pakkis av Khalid Hussain omslag

Problemstilling til oppgave om kulturmøte, med utgangspunkt i bøkene Pakkis og Forberedelsen

SPØRSMÅL: "Hei, jeg har valgt tema kulturmøte og bøkene Pakkis av Khalid Hussain og Forberedelsen av Roda Ahmed. Har dere tips om hva som kan være problemstilling?"

SVAR: Hei, og takk for spørsmålet! Du har funnet to bøker som egner seg godt til en fordypningsoppgave om kulturmøter. Noe av det viktigste å huske på i en slik oppgave, er at du må fokusere på bøkene som litteratur, og ikke skrive en samfunnsfags-aktig tekst om kulturmøter og innvandring. Det er lett å havne i den fella!

Noen aktuelle problemstillinger til en oppgave om disse to bøkene kan være:

  • Hvordan bygger forfatterne opp spenning og konflikt i bøkene? De fleste bøker har én eller flere konflikter som drar handlingen framover, og får deg til å lese videre. Hvordan gjør forfatterne det i disse bøkene? Hvordan henger personskildringen sammen med temaet for romanene?
  • Hva kjennetegner personskildringene i bøkene? Da kan du for det første se på synsvinkelen historiene er fortalt fra. Får vi vite hva personene tenker, eller blir de bare skildret av andre? Hvem er protagonist(er) (hovedpersoner) og antagonister (motkrefter mot hovedpersonen) i historiene? Hvilke verdier representerer de ulike personene i tekstene? Hvordan henger personskildringen sammen med temaet for romanene?
  • Hva er forskjeller og likheter i miljøskildringen i de to bøkene? Hvor foregår romanene, og hvordan skildres disse stedene? Bruker forfatterne et sanselig språk med detaljerte beskrivelser? Hvilken rolle spiller selve stedene i bøkene? Jeg regner med at du vil finne mye her i disse bøkene, som jo handler om det å være dratt mellom to verdener. Og hvordan henger miljøskildringen sammen med temaet for romanene?

Vi får mange spørsmål fra elever som skal skrive oppgaver om lignende temaer. Under ser du våre svar på disse.

Jeg håper dette hjelper deg videre. Lykke til med fordypningsoppgaven!

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙