Samarbeidspartnere

Obstfelder 150 år ville ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere.

Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og Kulturrådet

Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har prioritert et jubileum for Obstfelder i Handlings- og økonomiplan for Stavanger kommune 2015-2018 og Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025. Stavanger kommune har bevilget et ekstraordinært tilskudd slik at et jubileum kan planlegges og gjennomføres. Videre har jubileet mottatt midler fra Kulturrådet og Rogaland fylkeskommune.

Nasjonalbiblioteket 

Nasjonalbiblioteket har vært med som en samarbeidspartner siden høsten 2014, og er en viktig aktør når det gjelder å forankre jubileet i landet for øvrig. De gjør også et viktig arbeid med digitalisering av håndskrifter, utstilling og fagseminar høsten 2016. Nasjonalbiblioteket har laget logoen for jubileet, og er også en økonomisk støttespiller.

 

 

 

 

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙