To personer som snakker sammen på en scene

Tips til muntlig presentasjon av fordypningsoppgave

Har du spørsmål om fordypningsoppgaven (tidligere kalt særemne) i norsk? Send det til laering@solvberget.no - vi svarer på alt!

SPØRSMÅL: Hvordan presenterer man en fordypningsoppgave foran klassen i 15 eller 20 minutter, og hva er viktig å huske på når en står foran klassen?

SVAR: Takk for spørsmålet! Se våre tips her:

Lykke til med fordypningsoppgaven!

An unhandled exception has occurred, see browser dev tools for details. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙