Hva leter du etter?
Mohammad Habeeb, forfatter og oversetter

Den viktige oversettelsen

Etter at Mohammad Habeeb kom til Stavanger som fribyforfatter i 2015 har han oversatt flere norske romaner, skuespill og sakprosabøker til arabisk. Til og med vår egen novelle Karen av Kielland. Hva er det som driver Mohammad til å oversette norsk litteratur og drama for et publikum i den arabiske verden?

Oversettelse som demokratiarbeid

På grunn av sitt engasjement for menneskerettigheter og demokrati mistet Mohammad Habeeb jobben som lærer i Syria. Med det sittende regime ble det å jobbe innen utdannig umulig, og Mohammad bestemte seg for å følge sin gamle drøm om å bli oversetter.

Allerede på da Mohammad var student på universitetet drømte han om å oversette "The Family Reunion" av T.S Elliot.

Nylig var Mohammad på bokmessen i Kairo der Norge var invitert som gjesteland. Der holdt han foredrag om sitt arbeid som oversetter, hvordan oversette stillheten i Jon Fosse sine tekster og landskapet i Roy Jacobsen litteratur til arabisk. I dag ser han på oversettelse som en annen form for demokratisk aktivisme.

Vi har snakket med Mohammad om hans arbeid og hva som driver han.

Har norsk og arabisk litteratur mye til felles?

- Norsk og arabisk litteratur har faktisk noen interessante fellespunkter til tross for forskjellene i kultur, historie og språk. Både norsk og arabisk litteratur har en tendens til å fokusere på beskrivelser av natur og landskap. Dette kan skyldes den dype tilknytning begge kulturene har til naturen.

Begge de litterære tradisjonene har rike historier om eventyr, folkesagn og legender som formidler kulturelle verdier og moral.

Både norsk og arabisk litteratur gjør ofte bruk av symbolsk språk og allegorier for å formidle dypere betydninger og universelle sannheter. Dette kan bidra til å gjøre tekstene mer tilgjengelige på tvers av kulturelle grenser. Men selv om det er noen felles trekk, er det viktig å huske at norsk og arabisk litteratur har unike særtrekk og stemmer som gjenspeiler deres respektive kulturer, historier og samfunn.

Hva er den største utfordringen ved å oversette fra norsk til arabisk?

-Å formidle den opprinnelige betydningen og sjelen i teksten fra kildespråket til målspråket er fylt med mange utfordringer.

Andre utfordringer kan være:

- ulike språkstrukturer og grammatiske nyanser

- kulturelle begreper og idiomer som ikke har direkte ekvivalenter på arabisk som for eks. pålegg, russekort og ostehøvel og utrykk som å ha bein i nesen osv.

- kontekstuell betydning, noen ord eller setninger har en spesifikk betydning i en bestemt kontekst. Det er veldig viktig å vurdere den kontekstuelle betydningen, eksempel på dette kan være setningen han var temmelig grønn.

Listen med utfordringer er veldig langt.

Hvordan går du frem når du skal oversette en bok? Må du kontakte forfatter eller forlag for å få godkjennelse?

Her finnes to måter:

- er det bøker jeg har lest som jeg ønsker å oversette, kontakter jeg forlaget for å finne ut om oversettelsesrettighetene er solgt eller ikke. Etterpå kontakter jeg arabiske forlag, sender dem en omtale av boken og venter på svaret.

- jeg blir kontaktet av forlaget som vil ha boken oversatt og vi blir enige om alle detaljene.

Noen ganger må jeg kontakte forfatteren hvis jeg trenger noen forklaringer eller tillatelse til å gjøre noe endring for å tilpasse noen begreper, bilder eller uttrykke. Noen ganger må passasjer omskrives for å kunne passere sensur eller av religiøse hensyn.

Hvordan promoterer du bøkene du har oversatt til lesere i den arabiske verden?

- Den eneste måten for meg å promotere bøkene i arabisk talende land er gjennom sosiale medier, men det er egentlig ikke tilstrekkelig. Forlaget bruket også sosiale medier for promotering da det er billig og effektivt.

Hva driver deg?

- Jeg begynte med oversettelse for å få normalitet i min hverdag etter at jeg ble sparket fra jobben min som lærer på grunn av min demoktratiske aktivitet. Det var også en gammel drøm fra når jeg var universitetsstudent. Med tiden det ble en kjærlighetens gjerning. Jeg elsker oversettelsen selv om den (og kanskje nettopp fordi den) krever hardt arbeid og dedikasjon. Det å finne riktig balanse mellom å bevare den opprinnelige teksten og tilpasse den til et nytt publikum kan være en utfordrende oppgave. Det er som å finne den perfekte balansen i et forhold, å gi tilstrekkelig plass til den andre, samtidig som man bevarer sin egen identitet. Kanskje jeg har funnet i oversettelsen et alternativ til den demokratiske aktiviteten som ikke lenger er fruktbar i en tid med falske nyheter og kollektiv hjernevasking.

Hvilken norsk forfatter står deg nærmest?

- Kanskje er det litt urettferdig å nevne noen her, da det er mange jeg ikke har lest. Likevel, tror jeg at særlig Roy Jacobsen og Jon Fosse har sjarmert meg. Blant de tidlige klassikerne er det Henrik Ibsen, Knut Hamsun og Alexander Kielland.

Portrett av Mohammad Habeeb: Marianne Wulfsberg Hovdan

Lån på Sølvberget

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙