Hva leter du etter?

Historien bak Kiellandsenteret

Flere steder ble vurdert før politikerne i 2015 bestemte at Kiellandsenteret skal ligge på Sølvberget.

Her er et tilbakeblikk på debatten om Kiellandsenter og litteraturhus i Stavanger de siste 30 årene:

Uke Alexander

Uke Alexander på Sølvberget hadde oppstart på begynnelsen av 1990-tallet med den nye kulturhussjefen Kurt Kristensen. Det var en årlig uke med foredrag og arrangement knyttet til Alexander Kiellands forfatterskap og liv. (Faksimile: Stavanger Aftenblad 3. oktober 1991)

I 1994 la Kurt Kristensen føringer for å opprette en festival hvor forfatterskapene til Kielland og Stavanger-forfatter Sigbjørn Obstfelder skulle være en viktig drivkraft. Den første festivalen foregikk i 1995 med navnet Kapittel 95. Kapittel er siden det blitt en årlig festival arrangert av Sølvberget. Biblioteket startet i denne perioden å bygge opp en Kielland-samling med Kiellands bøker på flere språk, bøker om Kielland og et klipparkiv om forfatterskapet. 

Samtidig ble Kiellandrommet på Sølvberget etablert med disse samlingene og en serie litografier og akvareller knyttet til Kiellands bøker på veggene, illustrert av Kjell Pahr-Iversen.

150-årsjubileum i 1999

I 1999 var det 150 år siden Alexander Kiellands fødsel. Kurt Kristensen ble prosjektleder og Siri Aavitsland ble kunstnerisk leder med ansvar for det kunstneriske programmet for jubileet. Sølvberget hadde en stor Kielland-utstilling dette året i hele området som i dag er galleri og tegneserie-/filmavdeling, i Sølvbergets andre etasje.

Kiellandforedraget ble etter hvert tatt inn i Kapittel som fast innslag, og er det fortsatt. (Tema for det årlige Kiellandforedraget er "Hvorfor er litteratur viktig?", og har de siste årene blitt holdt av blant annet Vigdis Hjorth og Olaug Nilssen.)

Kiellandhus i sentrum eller i København?

Diskusjonen rundt et Kiellandsenter skjøt fart mot slutten av 1990-tallet og inngangen til det nye årtusenet. Næringsforeningen ønsket lenge en replika av Kielland-familiens hjem i Kiellandhagen ved Breiavannet, en idé som også ordfører Leif Johan Sevland tok til orde for i sin nyttårstale i 1997. Et bygg i tilknytning til Ledaal ble også nevnt som mulig kandidat, det samme ble en rekke andre adresser i sentrum.

Kunsthistoriker Hild Sørby karakteriserte senere forslaget om å bygge en kopi av Kielland-huset som "å servere pose-bernaise til det fineste stykke indrefilet". Byantikvar Elsa Grimnes og vinnerne av arkitektkonkurransen om Tusenårsstedet på torget vendte også tommelen ned for dette. (Faksimile: Stavanger Aftenblad 8. april 2006)

Kielland-ekspert Magne Drangeid på Universitetet i Stavanger foreslo at Kiellandsenteret kunne ligge i København, fordi Kielland skrev dansk og var en viktig stemme i dansk samtidslitteratur i sin tid. (Faksimile: Stavanger Aftenblad 10. april 2006)

I 2007 la et utvalg ledet av Elisabeth Hovland (med Magne Drangeid og Anders Jaarvik som øvrige medlemmer) fram sin utredning. De foreslår å legge Kiellandsenteret i bykjernen: Sølvberget, Norges Bank-bygget eller den snart ledige utenriksterminalen på kaien blir pekt på som alternativer. Jostein Soland ledet utvalget som året etter skulle foreslå hvor senteret skulle ligge.

Norges Bank-bygget kom og gikk

Sølvberget overtok ansvaret for drifting av Norges Bank-bygget på Domkirkeplassen i 2010, og foreslo senere å bruke bygget til Kiellandsenter.

I 2014 ønsket politikerne å selge Norges Bank-bygget, en avgjørelse som kom opp i forbindelse med budsjettbehandlingen. Sølvberget trakk seg da ut av Kulturbanken, og gikk i gang med renovering i eget hus, i prosjektet Nye Sølvberget. Det ble bestemt at Kiellandsenteret skulle bli en del av Sølvbergets drift. (Norges Bank-bygget ble solgt for 80 millioner kroner i 2017, og i 2018 åpnet Ostehuset der.)

Kiellandsenteret åpner på Sølvberget 18. februar 2019.

Tidslinje

 • 1997: Næringsforeiningsdirektør Jostein Soland foreslår å reise et eget Kielland-hus i Stavanger i sentrum. Ordfører Leif Johan Sevland støtter tanken.
 • 2006: Mye debatt om Kiellandsenter i avisene. Hvor skal det ligge, hva skal det inneholde og hvem skal ha ansvaret?
 • 2007: Stavangers politikere vil etablere Kiellandsenter.
 • 2009: Soland leverer innstilling om litteraturhus i Stavanger, bygd på Kiellandtomten ved Breiavannet. Politikarane vedtar et «Kiellandsenter som også blir litteraturhus.»
 • 2010: Ingeborg Sanner blir ansatt som prosjektleder for et nytt litteraturhus.
 • Mai 2012: Styret for Sølvberget KF vedtar at Litteraturhuset Stavanger skal etableres i Kulturbanken (Norges Bank-bygningen), organisert under Sølvberget.
 • September 2012: Politikerne vil ha mer utgreiing, både av Kulturbanken og Kongsgata 47/49 som mulig adresse for Kiellandsenter.
 • Januar 2014: Kulturstyret vedtar forprosjekt for Kiellandsenter/litteraturhus i Kulturbanken. Frps fraksjonsleder Mats Danielsen foreslår å skrinlegge hele prosjektet, og bruke Sølvberget i stedet. – Sølvberget bør få status som litteraturhus og Kielland-senter, sa Danielsen.
 • Januar 2014: Sølvbergets 1. etasje åpner i ny form, som et smakebitbibliotek med lange åpningstider. Det blir raskt en stor suksess, og resten av huset blir også ombygget de påfølgende fem årene.
 • November 2014: I forhandlingene om Stavanger-budsjettet blir flertallspartiene enige om å selge Norges Bank-bygget.
 • 2015: Rådmannen peker ut Sølvberget som Stavangers litteraturhus og framtidige Kiellandsenter.
 • 18. februar 2019: Kiellandsenteret åpner på Sølvberget.

Kilder: Stavanger Aftenblad, NRK og Rogalands Avis' arkiv.

Beklager, nå stoppet det litt opp her på nettsiden. Last inn siden på nytt, er du grei 🗙